Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
RADİKAL GÖRÜŞ
Dr.  KADİR TUĞCU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı F.A.A.P.
Yazı Boyutu:
Meningokok aşıları

Meningokok aşıları yeni aşı değillerdir. 1970’lerden beri, Meningokok Polisakkarit aşıları (MPSV4) yapılmaktadır, yapılabilir.

MPSV4 ASILARI:
Menomune (A, C, Y ve  W-135) Sanofi-Pasteur aşısı, 1 - 3 sene bağışıklık sağlar. 2 yaş ve üzeri çocuklara yapılabilir.

MCV4 AŞILARI:
Tetravalent Meningokokkal konjuge aşısı, Menectra (A, C, Y ve W135) 22 sene korur. 11 - 55 yaşlar arasındaki kişilerde etkilidir. Ayrıca; 2 yaşından büyük “yüksek riskli” (dalağı alınmış veya kompleman eksikliği olan) çocuklara da uygulanır.

Aşının ilk dozu 11 - 12 yaşlarda, ikinci dozu 16 yaşında uygulanır. HIV enfeksiyonu olanlara, 3 doz uygulanır. İlk 2 doz, 2 ay ara ile yapılır.

MenACWY AŞISI:
Son zamanlarda İngiltere ve Kanada’da uygulanan bu aşının bebeklerde etkili olduğu gösterilmistir. Bu aşı da B-Tipi’ne karşı koruma sağlamaz. Glikokonjugat aşıdırr. (Novartis Vaccines, Cambridge, Massachusettes)

         MenACWY-CRM: 2 - 55 yaş arasındakilere yapılır.
         MenACWY-D: 9 ay - 23 ay arasındakilere yapılır. Her iki aşı da “B-Tipine karsi korumaz.
         Hib-MenCY-TT: MenHibrix aşısı. (Glaxo Smith Kline Biologicals, Rixensart, Belgium) 6 hafta - 18 ay arası çocuklara 4 doz uygulanır. Bu aşı da “B-Tipine” karşı korumaz.

İlk 10 yaş içinde hastalık yapan Meningokok cinsi; B-Tipi olduğundan bu aşıların hiçbiri 10 yaşından küçükleri, Meningokok hastalıklarından korumaz. Bizim memlekette yapılan çalışmalarda da çocuklarda daima B-Tipi Meningokok tesbit edilmiştir.

C Serogrup, Monovalan konjuge aşıları.

Sadece C-Tipi Meningok’a karşı koruma sağlar.
 • Meningtec (Wyeth, Lederle)
 • Menjugate (Chiron Vaccines)
 • NeisVac (Baxter Hyland Immuns)


ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), 2 ay - 10 yaş arasindaki cocuklara MenACWY-D, MenACWY-CRM ve HibMenCY-TT aşılarının rutin yapılmasını  tavsiye etmez.
11 yaş - 21 yaş arasındaki çocuklara, MenACWY-D veya MenACWY-CRM aşılarını, 11 - 12 yaşlarda, 1 doz tavsiye eder.
Copyright 2007-2022 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.