Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
RADİKAL GÖRÜŞ
Dr.  KADİR TUĞCU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı F.A.A.P.
Yazı Boyutu:
Barsak cidarı, bakteriler ve ishaller

Barsaklarımızın iç cidarı, yoğun bir bakteri topluluğu ile kaplı vaziyettedir. “Probiyotik” denilen bu bakteriler; hem yediğimiz gıdalardaki uzun zincirli karbonhidratları parçalayarak kolay hazmedilmelerini sağlarlar, hem yaptıkları sentezler ile vücuda gerekli vitamin ve amino asitleri sağlarlar, hem de oluşturdukları yoğun nüfus ile hastalık yapıcı yabancı bakterilerin yerleşmelerini önlerler.

Antibiyotik kullanımı ile bu bakterilerin yok olması sonucu, hastalık (ishal) yapıcı bakterilerin bu satıhlara yerleşebilmeleri kolaylaşır ve inatçı ishaller başlar...

Hem zararlı, hem yararlı bakterilerin bu barsak cidarına olan düşkünlükleri boşuna değildir. Barsağin iç yüzünde, bir sıra özel çıkıntıları olan ve “Epitel” denilen bir tabaka vardır. Bu tabakanın, vücudun damar sistemi ile bir bağlantısı yoktur. Gerekli olan enerjiyi, barsak boşluğundan emilen maddelerle karşılar.

Barsaklar, devamlı gıdalarla dolu olmazlar. Barsak boşluğunda gıda olmadığında bu probiyotik bakteriler nasıl yaşayabilmektedirler? Barsaklar boş olduklarında, cidardaki bakterilerin uyarıları ile, “Tip 3, innate Lenfoid hucreleri” Interlokin-22(IL22) salgılarlar ve barsak epitelindeki IL-22R denilen reseptörleri uyarırlar. Bu uyarı ile Epitel hücrelerinde, “fucosyl transferase” (FUT-2) imalatı ve epitelden uzanan, kısa zincirli karbonhidratların imali artar. Bu kısa zincirli karbonhidratlar, uçlarındaki “fucose” molekülü sayesinde,  bakteriler tarafından özümlenerek, bakterilerin enerji ihtiyaçları karşılanır. Bu şekilde, barsak içinde gıda olmadığında da bu bakteriler hayatiyetlerini devam ettirebilirler. Bakterilerin bu satıha olan düşkünlüklerinin sebebi de budur. Epitel hücreleri, bu kısa zincirli karbonhidratlari, daha evvelce emilen karbonhidratlardan imal ederler. Saf protein ile beslenenlerde, bu mekanizma zorlanır, bu karbonhidratları imal edecek, kompleks karbonhidratlar da barsak boşluğunda olmadığından kısa zincirli karbonhidrat imalatı durur, probiyotik bakterilerin sayısı azalır. Bunun sonucunda, hastalık yapıcı bakterilerin, bilhassa Clostridium Difficile gibi bakterilerin yerleşmeleri ile hastalıklar baş gösterir. Bu şekildeki hastalara, antibiyotik verilmesi ile de, probiyotik bakterilerin yok olmalarına ve C. Difficile bakterilerine daha fazla yer açılmış olur.

Bilhassa; zayıflamak gayesi ile; Atkins veya Ducan diyeti gibi, karbonhidratsız diyetlerde, diyetleri uygulayanlarda, bir müddet sonra, bu ishallere sık rastlanılmaktadır. Barsaklarda, az da olsa mutlaka, karbonhidratlı gıdaların bulunması, sağlık açısından son derecede önemlidir.


Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.