Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
RADİKAL GÖRÜŞ
Dr.  KADİR TUĞCU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı F.A.A.P.
Yazı Boyutu:
Bactrim: Nedir, ne değildir?

Bactrim (Roche), Bacton (Sandoz), Kemoprim (I.E. Ulagay), Trifen (Ìlaçsan), Trimax (Atabay), Septrin (Genesis), Metoprim (Münir Şahin)

Bactrim Forte tablet; Sulfametoksazol (800 mg.) ve Trimetoprim (160mg.) diye iki maddeden oluşan bir ilaçtır. Bactrim tablet; Sufametoksazol(400mg.) ve Trimetoprim (80mg.) dır. Çocuklarda kullanılan hazır şurup şekli; 1 őlçekte (5ml), Sufametoksazol (200mg.) ve Trimetoprim (40mg.)dır. Her ne kadar gűnűműzde, "Antibiyotik" olarak sınıflandırılsa da, sulfamid olmaları onları daha ziyade "Kemoterapőtik madde" sınıfına sokar. İlk antibiyotik olan Tetrasiklinler, Sulfonamidlerden nerede ise 20 sene sonra bulunmuşlar ve ilk "Antibiyotik" sőzű o zaman kullanılmıştır. Tetrasiklinler keşfedilene kadar "Antibiyotik" diye bir kelime yoktu. Tetrasiklinler ve sonra bulunan butun antibiyotikler canlı varlıklardan sentez edilmislerdir. Bunlar ilk zamanlarda genellikle; mayalar, kűfler ve  denizlerdeki (bilhassa lağım ağızlarındaki) yosunlardan izole edildiler. Kimyasal yapıları keşfedildikten sonra da sentetik olarak imal edilmeye başlandılar. 

Sulfamideler ise; ilk Azo-boyalarından izole edilmişlerdi ve hiçbir canlı varlığa ait değillerdi. Maalesef, eskiden sadece edebiyatta kabul gőrűlen; Galat, tıp ilmine de bu sekilde sokulmuş olmaktadır. Bundan sonra da dűzeltilmesi son derecede zordur.

(Galat: Bir kelimenin; anlamının tam aksi yönünde anlam yüklenilmesidir. Misal: "serbest" ser-best , "başı bağlı" demek iken, eskiden Ìstanbul’a girebilmek için gerekli olan bir husustu. Ìstanbul’a girebilmek için, başınızın bağlı yani bir işe bağlı olmanız gerekiyordu.)

Bactrim, Tűrkiye’ye ilk 1970 yılında girmiştir. Penisilin ve tűrevleri gibi, bakteri çeperindeki muramik asit sentezine etkisi yoktur. Bakterilerin "Folik Asit" sentezini bloke ederek bakterileri őldűrűr. Ìlacın tamamı idrar yolu ile aktif olarak atılır. Ìdrardaki konsantrasyonu, kandakinden fazladir. Bu sebeple, idrar yolu enfeksiyonları için ideal bir ilaçtır. 

1976-77 yıllarında, ilacın bazı bakteriler űzerinde doğrudan etkisi olmasa bile tedavi edici őzelliği olduğu fark edildi. Yapılan araştırmalarda, ilacin; immunomodűlatőr  etkisi olduğu ve vucudun, bağışıklık sisteminin bakterileri tanıma ve yok etmede daha etkili olduğu gősterildi. Yoksa, bu ilaç, hiçbir şekilde vűcuttaki antikorları arttıran bir ilaç değildir. Sadece hastalık esnasında etkili olduğundan, aylarca devamlı alınmasında da bir mantık yoktur. Yapılan kűltűrlerin, antibiyogramların da dirençli olduğu halde etkili olması bu sebeptendir. 


Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.