Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
RADİKAL GÖRÜŞ
Dr.  KADİR TUĞCU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı F.A.A.P.
Yazı Boyutu:
Cıva ve Tıb
Yine “Grip Aşısı” zamanı geldi, gene aşılardaki “cıva”, cahil doktorların ağzında sakız olmaya başladı. 2002’de bu iddianın yalan olduğu ve zararsızlığı ispatlandığı halde, memleketimizde hala bu konuyu açıp insanların kafalarını karıştıran akademisyenlerin olması, liselerdeki kimya derslerine gereken önemin verilmediğini gösterir. Bir lise talebesi “Etil alkol” ile “Metil alkol” arasındaki farkları bilmezse, çakar. Ama bizde “Etil cıva” ile “Metil cıva” arasındaki farkları bilmeyenleri, TV’lerde yorumcu yaparlar.

CIVA: Mercury. Formülü: Hg. (Latince “hydargyrum”) Özgül ağırlığı 13.54, Atom numarası: 80, Atom ağırlığı: 200.89, Yoğunluk: 13.6, Kaynama ısısı: 357°C. Erime ısısı: -38.4°C.

Termometrelerde bulunan metalik cıvanın dokulardan emilimi olmadığı için zehirleyici bir etkisi bulunmaz. Buna mukabil, ısıtıldığında oluşan buharı ve bazı alaşımları kuvvetli bir inorganik zehir olmasına rağmen, tıpda uzun süre tedavi amacı ile kullanılmıştır.
Bu kullanma alanları: Diüretikler, Sifilis tedavisi, Müshil olarak ve antiseptik solüsyonlardır.
 
DİURETİKLER:
Artık kullanılmayan bu preparatlar;
Neohydrin tab. = 18.3mg
Cumertilin tab. =  67mg.
Mercuzanthin tab . ve sol. = 100mg.
Salygran tab    = 120mg cıva ihtiva ederlerdi.

SİFİLİS TEDAVİSİ:
Günde 1 gram cıva ile başlanır, tahammül derecesine göre arttırılırdı.
Penisilin gibi modern tedavi araçlarının keşfi sonucu bırakılmıştır.

MÜSHİL OLARAK:
Calomel  solusyon  (Paregoric), hala bazı memleketlerde kullanılmaktadır.
Antiseptik solüsyonlar:
Mercuric chloride sol., Harrington’s sol., Mercuric
Cyanide sol., Mercuric potassium iodide sol. Bu solusyonlar, cıvanın 1/2000 ve 1/100 gibi solusyonlarıdır.
Ayrıca bazı göz hastalıklarında: “Yellow oxide of mercury”, Ammoniated mercury ve citrine ointment gibi cıva preparatları kullanılmakta idi.
Cıvanın, bu kadar yaygın ve yüksek dozlarda kullanıldığı zamanlarda dahi  “Otizm”den bahis yoktur.   

Ayrıca, cıvanın toksik ve kostik etkilerini azaltmak için, cıvanın organik türevleri yapılmıştır.
Bunlar: Phenylmercuric borate: (1/500) solüsyon olarak yüzeysel yaralarda kullanılmıştır. Merbromin: (mercurochrome) yüzde 2 sol olarak halen kullanılmaktadır (Amerikan tentürdiyodu). Thimerosal, nitromerosal, Acetomeroctol, İnorganik türevlere göre daha az toksiktirler. Ayrıca, bunlarda kullanılan “etil merküri”dir. Etil merküri idrarla süratle atılır. Vücutta biriken civa, “metil merküri”dir.

AŞILARDA KULLANILAN CIVA
Aşılarda kullanılan “Thimerosal”daki cıva miktarı, 1 mikrogramdan azdır. Ayrıca, bu cıva “etil merküri”dir. Yani, 1 miligramın binde birinden daha azdır. Bu miktarda civanın bir hastalık yapma ihtimali olsa idi, eskiden etraf otistik çocuklardan geçilmez idi.
Cıva zehirlenmesinde bazı şarlatanların iddia ettikleri EDTA  tedavisi, cıva için geçerli değildir. İnorganik cıva zehirlenmelerinde BAL kullanılır. Ayrıca, aşılardaki organik cıva vücutta birikmeyen (ethyl mercurie) bir maddedir. Zehirlenme yapan, vücutta biriken, sanayide kullanılan, metyl mercurie dir. Bak: Lancet. 2002 Nov 30;360(9347):1737-41
Son günlerde (dünyada hiçbir memleketin gündeminde olmadığı halde) basın aracılığı ile aşılardaki cıvanın gündeme gelmesi ve bunun otistik çocuklarla bağlandırılmaları bir sahtekârlıktır. Bu çocuklara uygulanmak istenen “Chelation” tedavisi diye ağır metal zehirlenmelerinde uygulanan ve yan tesirleri çok fazla olan bir tedavi yapılmak istenmekte ve korkarım şu anda yapılmaktadır. Amerika’da bu şarlatanlığı yapan “EdelsonTıp Merkezi”  bu sebeple kapatılmış, bunu uygulayanlar doktorluktan men edilmişlerdir. Bak:  http://www.quackwatch.org/11Ind/edelson.html  
http://www.ncahf.org/policy/chelation.html
Bu sitede, “Chelation” tedavisi ile bu zavallı otistik çocukların nasıl daha kötü oldukları ve ailelerin $20 000 - $40 000 gibi paraları ödeyebilmek  için evlerini ipotek etmeleri anlatılmaktadır.

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.