Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
RADİKAL GÖRÜŞ
Dr.  KADİR TUĞCU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı F.A.A.P.
Yazı Boyutu:
BCG Aşısı


BCG: Bacillus Calmette Guerin (Calmette ve Guerin’in basili) deyince...

“Mycobacterium bovis” basili aşısı, Tüberküloz’a karşı geliştirilmiş yegâne aşıdır. Aşıda kullanılan “İnek Tüberkülozu” basili, ilk defa 1902’de Nocard tarafından izole edilmiş, Calmette ve Guerin tarafından safralı patates vasatlarında zayıflatılmıştır. Bu işlem 1908 yılında başlamış, 200’den fazla pasajdan sonra1920’de deney hayvanlarında ölümcül tüberküloz yapamaz hale getirilmiştir. İlk defa 1921’de insanlarda uygulanmıştır. Her ne kadar “Akciğer tüberkülozuna” karşı zayıf bağışıklık sağlasa da, tüberkülozun yayılan türleri olan “Milier tüberküloz” ve “Tüberküloz menenjitine” karşı, yüzde 80 koruyucudur.
BCG aşısı, doğumdan itibaren sol omuza, deri içine yapılan bir aşıdır. Sol omuza yapılması sadece kontrollerde yerinin kolay tespit edilmesi içindir. Aşının tesirli olması için, deri içinde oluşturulan kabarcığın ovularak dağıtılmaması gereklidir. Banyo veya su ile bir ilgisi yoktur.

AŞI YAPILDIKTAN SONRA...
BCG aşısı yapıldıktan 1- 3 ay sonra aşı yerinde bir reaksiyon yapar. Bu reaksiyonun olmaması aşının tutmadığını gösterir ve tekrarı gerekir. Bu reaksiyon, ufak bir kabarcıktan, kabuklu yaraya kadar çeşitli şekillerde olabilir. Bu reaksiyonların düzelip yerinde temiz bir iz kalması 2- 3 ay alabilir.

BCG aşısı bazen yapıldığı taraftaki koltuk altında beze yapabilir. Kendiliğinden zamanla geçer, herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Nadiren, bu lenf bezi açılarak cerahat akabilir. Bu durumda aylarca sürebilir ve hiçbir tedaviye cevap vermez, kendiliğinden kapanır.
Aşının yapılması ile özel CD8 pozitif T-hücreleri oluşur. Bu lenfositler interferon salgılarlar ve sitotoksik etkileri vardır. BCG uzun süre etkili, hücresel bağışıklık sağlar. Antijenlerine karşı “hümoral etki ” yani antikor yapımı olmaz.

BCG aşısının etkisini arttırarak, CD8 hücre uyarısını geliştirmek için, BCG aşısının, Listeria monocytogenes bakterisinin “listeriolysin” toksini salgılayan rekombinant türü geliştirilmiştir.

Aşının iz yapmadığı durumlarda veya aşısız kimselerde, hastalığı araştırmak, bağışıklığın oluşup oluşmadığını anlamak için, PPD testi yapılır (Purified Protein Derivative=tüberkülin). Bunun için deri içine 0.1ml. 5 ünite tüberkülin zerk edilir. 48-72 saat sonra test yeri bir uzman tarafından incelenir. Çapı 10mm.’den az olan kızarıklıklar, aşı reaksiyonunu gösterir. Çapı 10mm.’den fazla olanlarda Tüberküloz araştırılır.

 


Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.