ads
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
ÇOCUK SAĞLIĞI
Prof. Dr.  NURAN GÜRSES
Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Yazı Boyutu:
Yenidoğan’ın idrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları yenidoğan döneminde sık görülmektedir. Sıklıkla bakteriyemi ile birlikte seyretmekte ve uzun süreli komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Normal yenidoğan da görülme sıklığı yüzde 0,1 ile yüzde 1 arasında değişmektedir. Yüksek riskli yenidoğanda bu oran yüzde 2.8’dir. Prematürelerde bu oran yükselmekte yüzde 2 ila 6 olduğu bildirilmektedir.

Yenidoğan’ın idrar yolu enfeksiyonu diğer yaş gruplarının aksine erkek yenidoğanda kız yenidoğana göre 1,5 ile 5 kez daha fazla görülmektedir. İlk 6 aylık dönemde erkek çocuklarda fazla görülen bu enfeksiyon 6 aydan sonra kız çocuklarında artış göstermektedir. Erkek prematürelerde bu oran kız prematürelere kıyasla yüksek olmakta ise de kesin veriler tam olarak bilinmemektedir.

Sünnet olmamış erkek bebeklerin sünnet olan bebeklere kıyasla daha sık idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı unutulmamalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonlu yenidoğan, sistemik enfeksiyonlar ve üriner sistemin anatomik veya fonksiyonel anomalileri yönünden mutlaka değerlendirilmelidir.

YENİDOĞANDA  İDRAR YOLU ENFEKSİYONUN BAŞLICA BELİRTİLERİ:
- Ateş
- Sarılık
- Kilo alamama
- Kusma
- Emmeme
- Huzursuzluk

Uzamış sarılık vakalarında idrar yolu enfeksiyonu düşünülmelidir. Bazı vakalarda idrarın kokulu olduğu vurgulanmaktadır. Tanı idrar analizi ve idrar kültürü ile konulmaktadır.

Yenidoğan döneminde belirtilerin özgül olmayışı ve idrar kültürü dışındaki laboratuvar bulgularının spesifik olmaması ile bir kısım vakalar tanı alamamakta ve mevcut şikayetler başka bir nedene bağlanmaktadır.

İdrar kültüründe sıklıkla üreyen bakteri gram negatif bakteriler olup ilk sırayı E koli  almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin çoğunlukla bağırsak florasını teşkil eden bakteriler olup, gram pozitif bakteriler az sıklıkla klinik tabloya yol açmaktadır. Bebeklerde doğru tanı koyabilmek için idrar örneğinin doğru alınması son derecede önemlidir. Yenidoğan bebeklerde suprapubik aspirasyon veya sonda ile idrar kültürü alınması önerilmektedir.

DOĞRU TEDAVİ ÖNEMLİ
İdrar yolu enfeksiyonu tanısı olan yenidoğan bebeklerde tedavi yaklaşımı son derece önemlidir. Antibiyotik tedavisi başlanmalı ve kültür sonuçlarına göre gerekirse antibiyotik tedavi değiştirilmelidir. Tedavi stratejesi yenidoğanın durumuna ve hastalığın şiddetine göre belirlenmelidir. Gereken vakalarda İ.V antibiyotik veya oral antibiyotik uygulanmaktadır.

Yenidoğan bebeğin idrar yolu enfeksiyonundan korunmasında anne sütünün önemi unutulmamalıdır. Yenidoğanın anne sütü ile beslenmesi anneden geçen koruyucu maddeler, dolayısıyla bebeği idrar yolu enfeksiyonundan koruduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur.
 

 


Copyright 2007-2017 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.