Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:
Öğrenme Güçlüğü nedir?

Çocuğunuz okulda sayıları, renkleri, geometrik şekilleri ve/veya harfleri öğrenmekte zorlanıyor, öğrense de hemen unutuyor, rakamları/harfleri ters çiziyorsa, öğrenme güçlüğü olabilir!

Öğrenme Güçlüğü, çocuğun zeka düzeyinin normal ve normal üstü olmasına rağmen akademik (okuma-yazma-matematik) performansının beklenenin altında olması demektir. Öğrenme Güçlüğü, akademik alanların birinde ya da hepsinde görülebilir. Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar okuma ve okuduğunu anlamada, yazmada ve matematiği öğrenmede zorlanırlar.

Öğrenme Güçlüğü’nün okuma (disleksi), yazma (disgrafi) ve matematik (diskalkuli) bozukluğu olmak üzere üç tipi vardır.

Öğrenme Güçlüğü’nün nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber yapılan araştırmalara göre, çocuğun öğrenmesine ket vuran bir takım etmenler üzerinde durulmaktadır. Bunlar genetik yatkınlık, nörolojik ve çevresel etmenler olarak düşünülmektedir. Öğrenme Güçlüğü, gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar ve yaşam boyu farklı alanlarda devam eder.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN TİPİK BELİRTİLERİ:
A.    Okuma Bozukluğu (Disleksi)

•    Okumayı öğrenmede zorlanır
•    Harfleri karıştırır ya da atlar
•    Okuma hızı yavaştır
•    Okuduğunu anlamaz
•    b/d gibi harfleri ya da 6/9 gibi sayıları ters algılar
•    Okurken satır atlar

B.    Yazma Bozukluğu (Disgrafi)
•    Yazısı okunaksız ve düzensizdir
•    Bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazar
•    Yazarken harf veya hece atlar
•    Sözcük arasında boşluk bırakmaz ya da sözcüğü hecelere bölerek yazar

C.    Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)
•    Matematik kavramlarını anlayamaz
•    Sayı ve sembolleri tanımada zorlanır
•    Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanır
•    Problemleri anlamada ve izlenecek adımlara karar vermede zorlanır

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN OKUL ÖNCESİ DÖNEM BELİRTİLERİ:
Öğrenme Güçlüğü, genellikle çocuk okula başladığında, kendisinden beklenen okuma ve yazma becerilerini kazanamayınca fark edilse de ilk belirtileri okulöncesi dönemde kendini gösterir.
- Dil gelişiminde gecikmeler veya konuşma bozuklukları
- Zayıf algısal ve bilişsel yetenekler
- Zayıf kavram gelişimi
- Yetersiz motor gelişim
- El becerilerinde zayıflık
- Çizim ya da kopyalamaya karşı isteksizlik (sayıları, geometrik şekilleri)
- Bellek ve dikkat problemleri ( sayıları, renkleri, haftanın günlerini öğrenmede güçlük)
- Bir işi sürdürmekte güçlük
- Öz-bakım becerileri öğrenmede güçlük.

BU ÇOCUKLAR YAŞITLARINI YAKALAYABİLİR
Öğrenme Güçlüğü’nün erken teşhis ve tedavisi ile çocuğun akademik olarak yaşıtlarını yakalaması mümkündür.

Öğrenme Güçlüğü’nün tedavisinde eğitsel tedavi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun akademik olarak zorlandığı alanlar belirlendikten sonra çocuğa uygun eğitsel tedavi programı hazırlanır. Bunun için konusunda uzman kişilerce özel eğitim programları yürütülür. Eğitsel tedavi için uzmanlaşma gerekir. Ayrıca hekimin gerek gördüğü durumlarda eğitsel tedaviye ek olarak medikal tedavi de uygulanır.

Eğitsel tedavinin amacı; çocuğun zorlandığı öğrenme alanlarında çocuğa uygun yöntemlerle öğrenmesini destekleyici programlar hazırlayarak akademik performansını arttırmaktır. Böylece çocuk kendisinden beklenen akademik başarıyı da yakalamış olacaktır. Çocuğunuzda şüphelendiğiniz durumlarda bir uzmandan yardım almak ve sürece erken müdahale ile yaşam kalitesini artırmak mümkündür.


Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.