Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

4320 SAYILI YASA, KADIN VE ÇOCUĞU KORUYOR!

Aile içi şiddet vakaları günümüzde giderek artıyor. Şiddete uğrayan aile ferdi ne yapacağını bilemeyerek, bunu bir kader olarak görüyor ve hukuki haklarını bilmediği için hem manevi hem de maddi olarak zarar görüyor.


Şiddet en çok da çocuk ve kadınları vuruyor. Maddi olarak erkeğe bağlı kadın ve çocuk hayatını devam ettirmek uğruna bu şiddete sessiz kalıyor. Oysa, aile içi şiddet mağdurlarının yanında olan bir yasa var. 4320 Saylı Kanun şiddete uygulayana karşı getirdiği yaptırımlarla aile sağlığını destekliyor. Biz de mağdurların haklarını araması ve şiddete “ dur” demesi için bu yasayı ve getirdiği değişiklikleri sizin için araştırdık.

4320 sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Yasa, özellikle kadın ve çocukların korunmasına yönelik olarak yürürlüğe girmişti. Önceleri uygulamada aksamalar olsa da yapılan değişikliklerle yasa daha kolay uygulanabilen bir hal kazanmıştır.

YASADAN NASIL FAYDALANILIR?
Şiddete maruz kalan birey, Aile Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurup, ailenin korunmasına ilişkin yasadaki tedbirlerin şiddet uygulayan bireye karşı uygulanmasını isteyebilir. Bu istem şiddete maruz kalan eş, çocuklar ya da aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinden herhangi biri veya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bizzat bildirmesi ile yapılmaktadır. Aynı zamanda akrabaların, komşuların ihbarı ile de yasada öngörülen tedbirler uygulanabilmektedir.

Aile Mahkemesi hâkimi tedbir başvurusunu ivedilikle inceler ve karar verir. Tedbirlerden birine veya birkaçına ya da uygun göreceği benzeri tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.

4320 sayılı yasa ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin yanında evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan yasal olarak ayrı yaşama hakkına sahip aile bireyleri ve mahkemece ayrı yaşamalarına hükmedilmiş aile bireyleri de yasadan yaralanır hale gelmiştir. Şiddetin önlenmesine ve ailenin korunmasına yönelik öngörülen tedbirler yasada sayılmıştır.

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin; a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması, f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Ailenin korunmasına İlişkin yasanın uygulanması boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davası açılmadan da talep edilebilir.

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ EVDEN UZAKLAŞTIRILIYOR
Saydığımız bu hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur. Eğer şiddet uygulayan birey tedbir kararlarına uymaz ise hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılır. Bu durumda kişiler hemen 155 polis veya 156 jandarmaya bildirmelidirler. Şiddet uygulayan kişinin tedbir kararına uyup uymadığı polis veya jandarma tarafından denetlenir. Ailenin oturduğu evin, şiddet uygulayan bireye ait olması ya da kiralayan kişi olması evden uzaklaştırma kararının uygulanmasına engel değildir. Uzaklaştırma süresince müşterek konut diğer aile bireylerinin kullanımına tahsis edilmiştir.

HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENİYOR MU?
Ailenin Korunmasına İlişkin Yasa’daki tedbirlerin uygulanmasını talep etmek için herhangi harç ve bedel ödemeye gerek yok. Maddi bir yük gerektirmediği için her birey şiddete maruz kaldığında yasadaki önlemlerden faydalanabilir.

Şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi, aileyi geçindiren veya maddi katkıda bulunan kişi ise hakim şiddete uğrayan bireyin ve diğer aile bireylerinin mağdur olmaması için yaşam koşullarını dikkate alarak daha önce bağlanmış bir nafaka olmaması halinde talep edilmese bile kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedebilir.

 

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.