Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KADINLAR İŞYERİNDEKİ TACİZİ ANLATMIYOR!

Eğitim Sen’in işyerinde cinsel tacizle ilgili araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Taciz en yakından geliyor!


Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer’in “İşyerinde Cinsel Taciz Olgusu ve Eğitim ve Bilim Emekçisi Kadınların İşyerinde Cinsel Tacize Karşı Tutumları” konulu basın açıklaması metni geçtiğimiz günlerde açıklandı. Metne göre; ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranı ve kadın istihdamı oldukça düşük düzeyde, kadınlar çalışmak isteseler bile istihdam olanakları son derece sınırlı. Ayrıca işe girişte ve işyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın çeşitli türleri ile karşılaşıyorlar. Bunlardan biri de iş yerinde cinsel taciz!

Kültürel etkenler, iş yerinde cinsel tacizin dile getirilmesini güçleştiriyor. Ayrıca, yakın zamana kadar bu konuda çalışanları koruyucu yasal bir düzenleme mevcut değildi. İşyerinde cinsel taciz ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma mevzuatına girmiş oldu. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yasada cinsel tacizin tanımlanmamış olması bir eksiklik. Öte yandan,  işyerinde cinsel taciz olgusunun yaygınlığı göz önüne alındığında, mücadele için sadece yasal düzenlemenin yeterli olmayacağı açık.

İşyerinde cinsel tacizin yaygınlık düzeyini, bu sorunun dile getirilmesi önündeki güçlükleri ve mücadele yollarını saptamak amacıyla Samsun Kadın Sekreterliği’nce gerçekleştirilen alan araştırmasının sonuçları bu açıdan çarpıcı. Samsun kent merkezi ile 5  ilçede, eğitim ve bilim iş kolunda çalışan 550 kadına uygulanan ankete dayanan araştırma sonuçları işyerinde cinsel tacize ilişkin çarpıcı bulgular sunuyor:

İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ YAYGIN AMA DİLE GETİRİLMİYOR
Anket sonuçlarını yanıtlayan eğitim ve bilim emekçisi kadınlar, iş yerinde cinsel tacizin yaygın olduğunu dile getirdiler. Ancak buna karşın kendilerinin iş yerinde cinsel tacize uğradığını belirtenlerin oranı yüzde 11’de kalıyor. İlk bakışta çelişki gibi görünen bu durum, cinsel tacize maruz kalan kadınların, maruz kaldıkları tacizden kendilerinin sorumlu tutulacağı düşüncesiyle kolaylıkla açıklayamadıkları göz önüne alındığında, anlaşılır bir hal alıyor.

TACİZCİLER TANIDIK!
İşyerinde cinsel tacize uğrayan kadınlar, tacizi uygulayanların yarıya yakınının (yüde 44) iş arkadaşları olduğunu dile getiriyor.

TACİZE UĞRAYANLAR GÜVEN DUYGUSUNU YİTİRİYOR
İşyerinde cinsel tacize uğrayan kadınlar bundan olumsuz etkileniyorlar. Nitekim, tacize uğrayan kadınların yüzde 72’si taciz sonrasında insanlara duyduğu güven duygusunu yitirdiklerini dile getiriyor. Yüzde 30’u uyku bozuklukları yaşarken, yine yüzde 30’u sosyal ilişkilerden uzaklaşıyorlar.

CİNSEL TACİZ GİZLENİYOR
Kadınların yaklaşık olarak yarısı cinsel tacizin gizlendiğini düşünüyor; üçte biri de sadece yakın çevreyle paylaşılabildiğine dikkat çekiyor. Kadınlar tacizi gizliyor, çünkü suçlanmaktan çekiniyorlar.

Ankete katılan kadınlara göre, tacizin gizlenme sebeplerinin başında yanlış anlaşılma, suçlanma kaygısı geliyor ve ankete katılanların üçte ikisi bu görüşte. Toplumsal baskı da yüzde 60 gibi yüksek bir oranla ikinci sırada yer alıyor.

KENT MERKEZLERİNDE TACİZ DAHA YAYGIN
Cinsel tacize maruz kalan kadınların yüzde 70’i kent merkezinde, yüzde 28’i ilçede, yüzde 2’si de köyde çalışıyor. Kadınlar tacizin bilincinde ama cinsiyet ayrımcı söz ve ifadeler henüz taciz olarak görülmüyor. Ankete katılan kadınların yüzde 80’i istenmeyen fiziksel temas ve dokunmayı taciz olarak niteliyor. Fiziksel sarkıntılık ve kadın çalışanı istemediği cinsel davranışlara zorlamak kadınların dörtte üçü tarafından taciz olarak değerlendiriliyor. Ancak kadınların yüzde 60’ı “cinsiyetçi” ya da “kadın cinsiyetini hor gören sözler ve cinsiyete yönelik ayrımcı davranışlar”ı cinsel taciz kapsamında görmüyor. Kadınların sadece üçte biri kadın çalışana aşağılayıcı sözler söylemeyi cinsel taciz olarak niteliyor.KADINLAR İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZE KARŞI SENDİKALARDAN ETKİN MÜCADELE BEKLİYOR

- Kadınların yarısı cinsel tacizle ilgili bir çalışmaya katılmakistiyor, destekliyor. Ankete katılanların yüzde 37’si bu konudasendikaların daha aktif olmasını bekliyor.
- Kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 74) cinsel tacizin en önemlisebebinin kadınların cinsel bir obje olarak görülmesi olduğunudüşünüyor. Cinsel tacizi uygulayan kişinin herhangi bir yaptırımlakarşılaşmamasının tacizi kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı ise yüzde54.
- Bunların yanı sıra, kadınların giyinişlerinin ve davranışlarının cinsel tacize yol açtığını düşünenler de (ne yazık ki) var.

TACİZLE ETKİN MÜCADELE İÇİN:
- Kadınlar işyerinde cinsel tacizin önüne geçilebilmesi için her şeydenönce tacizde bulunan kişiye yaptırım uygulanmasını bekliyorlar (yüzde70).
- İkinci sırada, yasada cinsel tacizin açık olarak tanımlanmasının vekadınların tacize karşı başvuruda bulunmalarını kolaylaştırıcıönlemlerin alınması beklentisi yer alıyor (yüzde 57).
- Kadınlararası dayanışmanın (yüzde 49) ve tacizde bulunanın teşhiredilmesinin (yüzde 36) de tacizle mücadele de katkı sağlayacağınainanılıyor.
- Kadınlar ayrıca cinsel tacizle ilgili kampanyalar düzenlenmesinin de etkili olacağını düşünüyorlar.BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.