Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KADINLAR SORDU: “MECLİSE GİRMEK İÇİN ERKEK OLMAK ŞART MI? ”

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (Ka-Der), bu yıl yapılacak genel seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerinin ilk sıralarında kadınlara yer vermesi ve daha çok kadının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girebilmesi için girişim başlattı.


Türkiye’de tam demokratik bir siyasi yapı kurulabilmesi için daha çok kadının siyaset yapması gerektiğine inanan Ka-Der, bu genel seçimde daha çok kadının seçilmesini sağlamak üzere bir kampanya başlattı.

Ka-Der G.Y.K. üyesi Semiha Öztürk tarafından tanıtılan kampanya, üç aşamada gerçekleşecek. Birinci adımında “Erkek olmak şart mı?” ve “Haydi kadınları seçelim!” mesajları ile “uyandırma-farkındalık yaratma” yı amaçladıklarını belirten Öztürk, Ka-Der’in birçok kadın örgütüyle birlikte hazırlamakta olduğu “Kadın Programı”nın da en geç bir ay içinde bastırılıp, kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ka-Der’in seçim kampanyasının ilk ayağı için hazırlanan billboard, afiş ve ilanlarda, Kadın Fonu YK Başkanı ve işkadını Ümit Boyner, oyuncu Meltem Cumbul, oyuncu Lale Mansur ve oyun yazarı-yayıncı Meral Okay, “Meclise girmek için erkek olmak şart mı?” sloganıyla politikacılara seslenecek.

KA-DER 10 YAŞINDA!
Toplantıda, 10 yaşına basan Ka-Der’in bu seçimlere özel bir önem verdiğini,  2007 Genel Seçimleri’nin kadınların TBMM’de temsili yönünde bir dönüm noktası oluşturmasını amaçladıklarını anlatan Ka-Der Genel Başkanı Av. Seyhan Ekşioğlu, “Bu kez, tanıtım ve iletişim mekanizmalarını profesyonel bir dille kurmaya çalıştığımız kampanyamız, henüz kamuoyuna duyurulmadan büyük ilgi gördü. Hem medyadan hem iş dünyasından, hem de sanat ve kültür çevrelerinden görüştüğümüz kadın-erkek herkesten ve başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, birçok belediyeden de samimi destekler aldık. Herkese çok müteşekkiriz” dedi.

Kadınları aday olmaya; kadın seçmenleri de partilerin aday listelerindeki kadın sayısını artırmak için harekete geçmeye çağıran Ka-Der Genel Başkanı Av. Seyhan Ekşioğlu, “Siyasi partileri kota uygulamasını başlatmaya ve kadın adaylardan para almama gibi önlemlerin yanı sıra, kadın derneklerinin de desteği ile eğitim, sağlık, istihdam başlıklarıyla hazırlanan Kadın Programı’nı benimsemeye ve tutumlarını açıklamaya davet ediyorum”  dedi.

Ka-Der üyeleri ve katılımcıların takma bıyık takarak sorduğu; “Erkek olmak şart mı?” sorusuna cevabınız “Hayır!”sa, siz de Ka-Der’in çalışmalarına katılabilir, siyasette kadın olarak yer alabileceğinizi dünya-aleme gösterebilirsiniz…

Ayrıntılı bilgi için :
seyhane@superonline.com

DAHA DEMOKRATİK VE ADİL BİR YAŞAM İÇİN
KADINLAR SİYASETTE EŞİT TEMSİL EDİLMELİDİR!

2007, Türkiye’nin geleceği ve kadınları açısından önemli bir yıl olacak. Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik, toplumsal gelişmeler içinde Türkiye, Kasım 2007’de yapılacak çok önemli bir seçim dönemine girdi.

Şu anda mecliste kadınlar %4.4 oranında temsil ediliyor. Biz kadınlar, verilecek siyasi kararların bu kadar açık ve derin etkilere sahip olacağı bu dönemde, % 4.4 gibi bir oranda temsil edilmeye razı olamayız. Kadınların eksik temsil edildiği siyaset, biz kadınların sorunlarını çözemediği gibi ülkenin sorunlarını da çözemedi, çözemez.

Çünkü;
Nüfusun yarısını oluşturan  kadınların siyasi kararlara katılmadığı, temsil edilmediği bir demokrasi eksik bir demokrasidir.

Çünkü;
Kadınların siyasi, sosyal ve kültürel günlük yaşama katılımda erkekler kadar özgürleşemediği bir toplumda tam demokrasiden söz edilemez.

Çünkü;
Kadınların eşit temsil edilemediği siyaset, yasalarda kadınlara karşı ayrımcılığa son veremediği, var olan yasaları  özel önlemler alarak uygulayamadığı için adil-eşitlikçi bir ortam yaratamaz.

Çünkü;
Kadınların eşit temsil edilemediği siyaset, toplumun en yoksul, en mülksüz, en işsiz, en güvencesiz, en düşük ücretli  kesimini oluşturan kadınların sorunlarını çözemediği sürece sosyal adaletten söz edilemez. Çocuk, yaşlı, hasta bakımının tümüyle kadınların omuzlarına yüklendiği bir toplumda sosyal adalet  sağlanamaz.

Kadınların eşit temsil edilmediği siyaset, kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti önleyemediği sürece, toplumdaki her türden şiddeti ve ayrımcılığı önleyemez. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık her türlü şiddeti ve ayrımcılığı beslerken güvenli ve huzurlu  bir toplum kurulamaz.

Siyasette kadınlar eşit temsil edilmedikçe EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN değil, milletin yarısınındır.  Böyle bir ülkede siyaset SİVİLLEŞEMEZ.

Artık Yeter !

Kadınlar üzerinden siyaset yapılmaya son verilmeli; kadınlar ARTIK siyasetin aracı değil, kadın sorunlarının çözümü, siyasetin amacı olmalıdır. Siyasi partiler, kadınlara karşı ayrımcılığı önlemeyi ve kadın sorunlarına son vermeyi temel politik hedeflerinden birisi yapmalıdır.

Siyasi partiler, TBMM, hükümet, tüm devlet kurumları, siyasette ve her alanda kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesini, gelenek, zihniyet gibi gerekçelerle açıklamaktan vazgeçmeli, toplumun zihniyetini değiştirmenin de, siyaset kurumunun ve devletin görevi olduğunun artık farkına varmalıdır.

Siyasi partiler, cinsiyet kotası uygulayarak ve kadınlara karşı ayrımcılığa son verecek programlar benimseyip açıklayarak, siyasetin topluma yol gösterme görevini bu seçimde artık yerine getirmelidir.

Ka-Der,  kadın örgütleri ile birlikte “KADIN PROGRAMI”  çıkaracak…

Ka-Der’in girişimiyle kadın örgütleri,  siyasi partilerin 2007 seçimlerinde ve sonrasında  taahhüt etmelerini ve uygulamalarını istedikleri kadın-erkek eşitliği politikalarını belirledi ve Nisan 2007’de bastıracağı bildirge ile seçim öncesi “KADIN PROGRAMINI” yayınlayacak.

Kadın Programında neler yer alacak?
Kadınlar bugün parlamentoda 1934 yılından dahi az bir oranda temsil ediliyor. 167 ülke arasındaki sıralamada 163. sırada bulunuyor. Kadınların seçim ve atamayla belirlenen karar organlarında eşit temsili ve katılımı için:

• Kadınların temsilinin sağlanması için parti aday listelerinde %33 oranında cinsiyet kotası konmalı ve kadın adaylardan para alınmaması başta olmak üzere çeşitli olumlu ayrımcılık önlemleri alınmalı, siyasi parti yasası kadınlar lehine yeniden düzenlenmelidir.
• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yaygın şiddet önlenmelidir.
• Kadın ve kız çocuklarının eğitim ve öğrenimde fırsat eşitliğine kavuşmaları sağlanmalıdır,
• Kadın istihdamı arttırılmalı, çalışma yaşamında fırsat eşitliği sağlanmalı ve kadın yoksulluğu ile mücadele edilmelidir.
• Sağlık hizmetlerinden yararlanmada kadınların yaşadığı mağduriyete son verilmelidir.

Kadınların seçim ve atamayla belirlenen karar organlarında eşit temsili ve katılımı sağlanmalıdır. Bunun sağlanması için de

ÖNCELİKLE TALEPLERİMİZ:
- Partiler kadın üyelerini yerel ve ulusal seçimlere aday olmaya özendirmeye özel önem vermeli,   kadın  aday adaylarından ve adaylardan herhangi bir ad ve gerekçeyle ödenti istememelidir
- Partiler  yerel ve genel seçimlerdeki  tüm aday listelerinde en az üçte bir oranında kadın bulunmasını sağlamalıdırlar. Bu amaçla listedeki ilk iki adaydan birisinin kadın olmasını ve  yukardan aşağıya her üç adaydan en az birisinin kadın olması gözetilmelidir. Gerekli yasal değişiklikler yapılarak tüm partilerin karar organları, delegelikleri ve seçim aday listelerinde en az %33 toplumsal cinsiyet KOTASI uygulanması yasal zorunluluk haline getirilmelidir.
- Partilerin devletten aldıkları ödeneklerin en az %20’sinin partinin kadın-erkek eşitliği için yapacağı çalışmalara ayrılması yasal bir zorunluluk olmalıdır.
- TBMM’de grubu olan partilerin grup yönetim kurullarında kadın milletvekilleri temsil edilmelidir.
- TBMM’de içtüzük değişikliği yapılarak,  varolan ve çıkarılacak tüm yasaları kadın - erkek hak ve fırsat eşitliğini sağlaması açısından denetleyecek bir  EŞİTLİK DAİMİ KOMİSYONU kurulmalıdır.
- İç tüzük değişikliği ile TBMM Başkan Vekillerinden en az üçte birinin kadın olması koşulu getirilmelidir.
- Hükümet, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu idari bilimleri yönetim pozisyonları ile özerk kurumların  karar organları ve yargı organları için atama yaparken ve aday gösterirken, en az üçte birinin kadın olmasını sağlamalı, cumhurbaşkanı ve muhalefet partileri  atamaları bu açıdan denetlemelidir. Bu amaçla merkezi bir kadın yönetici aday havuzu/bilgi bankası oluşturulmalıdır.
- KSGM, ülke çapında, kadın örgütleri ile yasama ve yürütme organları arasında sürekli ve düzenli iletişimi sağlamakla görevli olmalı, bu amaçla bütçesi ve örgütlenmesi güçlendirilmelidir.
- Hükümet siyasi ve kamusal karar vermede kadın katılımını arttırmak üzere kampanyalar düzenlemelidir.
- Eşitlik Çerçeve Yasası çıkarılmalıdır.

ÇAĞRIMIZ …  :
Tüm siyasi partileri,  seçimlerde uygulanmasını istediğimiz kota ve kadın adaylardan para alınmaması gibi önlemler başta olmak üzere bu kadın programını benimsemeye ve tutumlarını açıklamaya çağırıyoruz.

Siyasi parti üyesi kadınları ve kadın kollarını, bu programın seçimlerde uygulanması ve seçim bildirgelerinde yer alması için mücadele etmeye çağırıyoruz.  

Kadınları, aday olmaya çağırıyoruz.

Kadın seçmenleri, oy isteyen partilerden, aday listelerindeki kadınların sayısını ve sıralamasını sormaya ve bu kadın programını ne ölçüde benimsediklerini sorgulamaya çağırıyoruz..

KISA KISA …..

• 1935’DE ve  TEK PARTİLİ YILLARDA KADINLAR MECLİS’TE  % 4.6 ORANINDA TEMSİL EDİLİYORDU. KADINLAR MECLİS’TE 18 SANDALYEYE SAHİPTİ!
ŞİMDİ : %4.4  ORANLA 24 SANDALYE

• TÜRKİYE  72 YIL ÖNCE  PARLAMENTODA KADIN TEMSİLİNDE DÜNYA 2.Sİ İDİ.
ŞİMDİ :  KADIN TEMSİLİ %4.4’E 167 ÜLKE ARASINDA 163.LÜĞE GERİLEDİ.

• YEREL YÖNETİMLERDE KADIN BELEDİYEBAŞKANLARININ ORANI İSE %1 DAHİ OLAMADI!

• TÜRKİYE, PARLAMENTODAKİ KADIN ORANI İLE AB ÜYESİ VE ADAY ÜLKELER ARASINDA DA SONUNCU.
- SONDAN İKİNCİ OLAN MALTA’NIN MECLİSİNDEKİ KADIN ORANI, TÜRKİYE’NİN İKİ KATI: %9.2
- RUANDA MECLİSİNİN % 49’UNU KADINLAR OLUŞTURUYOR.

• 1935’TEN BUGÜNE, 72 YILDA MECLİS’E 8294 ERKEK 186 KADIN GİRDİ.  YANİ MİLLETİN YARISINI OLUŞTURAN KADINLAR, TOPLAMDA  550 SANDALYELİ MECLİSİN YARISINI DAHİ OLUŞTURAMADI!

• OYSA  BM KALKINMA PROGRAMI VE KA-DER’İN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE HALKIN %82’Sİ KADIN SİYASETÇİ SAYISININ ARTTIRILMASINI İSTİYOR. ARAŞTIRMA, LİSTELERİNDE KADINLARA YER VEREN PARTİLERİN OYLARINI %25 ORANINDA ARTTIRACAĞINI  ÖNGÖRÜYOR!

• 2002 SEÇİMLERİNDE  MECLİSE GİREN SİYASİ PARTİ LİSTELERİNİN  İLK 3 SIRASINDA SADECE 7 KADININ ADI VARDI!

• KADIN ADAYLARI DESTEKLEME VE EĞİTME DERNEĞİ KA-DER, 1997 YILINDA KURULDU.

• KA-DER SON  10 YILDA 20.000’İ AŞKIN KADINA SİYASET EĞİTİMLERİ İLE DESTEK VERDİ.


KADER SEÇİM ÖNCESİ KAMPANYA  PROGRAMI

* BASIN TOPLANTISI   - 15  MART 2007

* 1. SEGMENT DUYURU  -  17 MART 2007
(BİLLBOARD VE İLANLAR)
“HAYDİ KADIN SEÇELİM”

* KADIN PROGRAMININ BASIM
   VE DAĞITIMI    - NİSAN-MAYIS 2007

* 2.SEGMENT TANITIM  - HAZİRAN 2007

* 3.SEGMENT  TANITIM  -  AĞUSTOS/EYLÜL  2007

KAMPANYA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORGANİZASYONLAR :

BASIN TOPLANTILARI-SOHBETLERİ
MİTİNGLER
SİYASİ PARTİ VE TBMM ZİYARETLERİ
STK ZİYARETLERİ
HALKA DÖNÜK ORGANİZASYONLAR
SİYASET OKULU

KAMPANYA ARAÇLARI :
• Billboard/afiş/posterler
• İnsert
• Gazete ilanları
• TV tanıtımları
• Röportaj ve programlar
• Broşür ve el ilanları
• Kadın Programı ve Seçim Bildirgesi
• Bilgilendirici dvd’ler

KAMPANYA BİLGİLERİ

Reklam Ajansı   : Adrena Reklam
                                                Ajans Başkanı: Alper İnuğur
     Art Director : Harun Karanfilci
     Reklam Yazarı : Kerem Kaşıgür
     Halkla İlişkiler: Yasemin Bektaş

Filmler   : Bir TV
      Yönetmen : Mehmet Polat
      Metin yazarı : Banu Acun

İletişim ve Koordinasyon : Semiha Öztürk (Ka-Der G.Y.K. Üyesi - Gazeteci)
  Nimet Demir (Ka-Der Üyesi – Bir TV Gn. Md.)
 

Destekçiler  : Ümit Boyner, Ayşe Cemal Sözeri, Vicky Habif,                                             
                                                  Meral Okay, Türkan Şoray, Meltem
                                                 Cumbul, Lale Mansur, Ayşe Böhürler

Destekçiler (Medya)  : Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Posta, Cumhuriyet,
  Yeni Şafak
     

Destekçiler (Kurumsal) : Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
                                                 Kadın Fonu
                                                 KAGİDER

                                                 İstanbul, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır,  
                                                 Mersin,Kütahya, Afyon, Antalya, Tekirdağ, Bursa
                                                 Büyükşehir Belediyeleri

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.