Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KADINLAR DOĞUM İZNİNİ YETERSİZ BULUYOR!

PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile Yenibiris.com’un ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Annelik” araştırmasına göre, kadın çalışanların yüzde 50’den fazlası doğum sonrasında 5-6 ay süreyle ücretsiz izin kullanmayı tercih ederken, yaklaşık yüzde 15’i, yasal olarak belirlenmiş 6 aylık maksimum sürenin yetersiz olduğunu ve bebek en azından 1 yaşına gelene kadar ücretsiz izin alınması gerektiğini düşünüyor.


Kurumlarda çalışan kadınlara doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında ne gibi haklar veriliyor, ne gibi uygulamalar var, çalışan annelerin kurumlardan beklenti ve öncelikleri neler gibi sorulara yanıt bulmayı amaçlayan araştırma, 155 kurumun ve 864 kadın katılımcının iki farklı ankette beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Hazırlanan rapora göre, kadınlar yasal doğum izni süresini yetersiz buluyor. Kadın çalışanlar, özellikle olağan dışı (çocuğun okuldan alınması-bırakılması, hastalık, bakıcının rahatsızlanması gibi) durumlar oluştuğunda başta yöneticileri olmak üzere kurumlardan “anlayış” ve “hoşgörü” bekliyorlar.

“Çalışma Hayatında Annelik” anketini yanıtlayan kadın çalışanların yüzde 82’sini çocuk sahibi olan veya çocuk bekleyen anneler oluşturdu. Çocuk sahibi olanların yüzde 75’inden fazlası ise 6 yaşından küçük çocuk sahibi.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların annelere yönelik uygulamalarını anlamak, bununla birlikte çalışanların da beklenti ve önceliklerini belirleyerek kurumlara, çalışanlara, derneklere ve kamuya ışık tutabilecek, güvenilir, objektif, kapsamlı ve güncel bir kaynak oluşturmaktır.

Yeteneği elinde tutmanın öneminin farkında olan, iş dünyasının öncü şirketlerinin, kadın yeteneklerin iş hayatından çıkmamasını sağlayacak çözümler için farklı programlar yürütmeye başladıklarını görüyoruz. Bu programlar arasında, alt düzeydeki kadınlara ilham verebilecek üst düzey yönetici kadınların mentorluk-koçluk yapması, çalışma saatlerinde ve koşullarında esneklik, evden çalışma imkânı gibi uygulamalar yer alıyor. Bununla birlikte araştırmada bunların yüzde 16 gibi bir oranda uygulandığı görülüyor; esnekliği destekleyen ve kadınların ne zaman nerede isterlerse çalışmalarını sağlayacak ileri teknoloji iletişim araçlarının kullanılması çözümün önemli bir parçası.

Kurumların kendi uygulamalarını, çalışanların beklentileri ve diğer kurum uygulamaları ile karşılaştırabilmesi ve bu unsurlardaki gelişme, iyileştirme alanlarını belirleyebilmesi için veri sağlamayı amaçlanan raporun, tüm yararlanıcılar için faydalı olması umuluyor.

“ÇALIŞMA HAYATINDA ANNELİK” ANKETİNE GÖRE:
- Yasal doğum izni kısa
Hazırlanan rapora göre, kadın çalışanların yüzde 50’den fazlası doğum sonrasında 5-6 ay süreyle ücretsiz izin kullanmayı tercih ediyor. Yaklaşık yüzde 15’i ise yasal olarak belirlenmiş 6 aylık maksimum sürenin yetersiz olduğu ve bebek en azından 1 yaşına gelen kadar ücretsiz izin alınması gerektiği görüşünde. Kurumların son 5 yıldaki uygulamalarına bakıldığında, ücretsiz izin kullanım süresinin çalışanların beklentileri doğrultusunda şekillenmediği görülüyor. Kurumların yüzde 37’si çalışanlarının genelde ücretsiz izin kullanmadığını belirtiyor.

Doğum sonrası süt iznini her gün 1,5 saat veya hafta içi bir tam gün şeklinde kullanmak istediğini belirten kadın çalışanların oranı yüzde 60 civarında olurken, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, süt iznini toplu kullanmayı tercih eden çalışan oranının arttığı görülüyor.

- Doğum sonrası işyeriyle yaşanan sorunlar:
Kadın çalışanların yaklaşık yüzde 40’ı doğum öncesi veya sonrası işyerinde herhangi bir problemle karşılaşmadığını belirtiyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı ise izin kullanımı, annelikle yan yana yürütülmesi zor olan farklı görevlere atanma, doğum sonrası bir alt pozisyonda işe başlatılma gibi destekleyici olmayan uygulamalar başta olmak üzere, farklı problemlerle karşılaştığını dile getiriyor. Özellikle katılımcıların yüzde 13’ü, hamile olunan dönemde ya da işe başlama döneminde iş akdinin feshedildiğini dile getiriyor.
 
ÇALIŞAN KADIN ANLAYIŞ VE HOŞ GÖRÜ BEKLİYOR!
- Kadın çalışanların beklentileri kurumların sağladığı imkânları aşıyor:

Kadın çalışanların kurumlardan beklentilerine bakıldığında, kreş imkânı, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ve mobilite veya evden çalışma imkânı gibi esneklik uygulamalarının katılımcıların yarısından çoğunun önceliği olduğu görülüyor. Kurumların sağladıklarına bakıldığında ise, sağlananların beklentileri karşılamadığı dikkat çekiyor. Kurumların yalnızca yüzde 16’sı mobilite veya evden çalışma imkânı sunarken, kreş uygulaması ve yarı zamanlı çalışma uygulamalarını sunan kurumların oranı yüzde 10’un altında. Diğer yandan, kurumların yaklaşık üçte ikisinde doğum sürecindeki kadın çalışanlara yönelik herhangi bir özel yan hak veya pozitif ayrımcılığa yönelik bir uygulama olmadığı görülüyor. Konuyla ilgili olarak dile getirilen görüşler incelendiğinde, kadın çalışanların, özellikle olağan dışı (çocuğun okuldan alınması-bırakılması, hastalık, bakıcının rahatsızlanması gibi) durumlar oluştuğunda başta yöneticileri olmak üzere kurumlardan “anlayış” ve “hoşgörü” beklediği görülüyor. Öte yandan, kadınların önemli bir kısmı, hamilelik ve sonrası için kanunun gerektirdiği minimum hakları dahi kullanmada sıkıntı çekebildiklerini beyan ediyorlar.

- Gebelikteki sağlık problemlerine karşı özel bir izin politikası yok:
Kurumların tamamına yakını, gebelikte sağlık problemleri ile karşılaşılması durumuna özel bir izin politikası tanımlamadığını belirtiyor.

Ankete katılan kurumların yaklaşık yarısının özel sağlık sigortası uygulamadığı görülüyor. Özel sağlık sigortası uygulayan kurumlar ise büyük ölçüde limitli doğum teminatı imkânı sağlıyor. Doğum teminatı limiti tutarlarına bakıldığında, yabancı sermayeli şirketlerin, diğer şirketlere göre daha yukarıda kaldığı ortaya çıkıyor.

Kurumların yüzde 24’ü, kadın çalışanlar için parasal çocuk yardımı yapıyor.

ÇOCUK ÖNDE!
- Kariyer çocuğun önüne geçemiyor:

Ankete katılan kadın çalışanların yaklaşık yüzde 70’i “Kariyerimde ilerleme adına çocuk sahibi olmayı ikinci planda tutabilirim” ifadesine olumsuz yanıt veriyor. Bununla birlikte, “Finansal ihtiyaçlardan dolayı çalışmak durumunda olmasaydım ailemle ve çocuğumla vakit geçirmeyi tercih ederdim” diyen kadın çalışanların oranı da yüzde 70’ler seviyesinde. Bu sonuçlara göre, ankete katılan kadınların kariyer odaklı olmaktan çok, aile ve çocuk odaklı olmaya yakın durdukları görülüyor.

Çocuk sahibi olmayan kadınların, “Kariyerimde ilerleme adına çocuk sahibi olmayı ikinci planda tutabilirim” ifadesine, çocuk sahibi kadınlara oranla daha olumlu ve kariyer odaklı yanıtlar verdikleri görülüyor.

- Kadın çalışanların kurumlardaki yeri:
Üst düzey yönetici seviyesinde en az 1 kadın çalışanı olan kurumların oranı yüzde 70. Diğer bir ifadeyle, kurumların yaklaşık yüzde 30’unda üst düzey yönetici seviyesinde kadın çalışan bulunmuyor.

Kadın çalışanların toplam çalışanlar içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 33 olarak görünüyor. Bu oranın ilk 5 büyükşehirde faaliyet gösteren ve yabancı sermayeli kurumlarda arttığı belirleniyor. Seviye bazında bakıldığında, yüzde 33 değeri üst düzey yönetim seviyesinde bir miktar düşüyor. Fonksiyonlar arasındaki farklar incelendiğinde ise, kadın çalışanların oranı, özellikle destek fonksiyonlarında artış gösterirken, satış ve üretim fonksiyonlarında azalıyor.

Son bir yıl içerisinde toplam terfi eden çalışanların içinde kadın çalışanların oranı ise yüzde 43 olarak ortaya çıkıyor.

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.