Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla bir dizi değişiklik öngören Ulusal Eylem Planı hazırladı. Değişiklikler, yasalardaki yeni haklardan eğitim müfredatına kadar pek çok alanda gerçekleştirilecek. Plana göre, şiddet gören kadınların nitelikli personel tarafından yardım alması yaygınlaştırılacak.


Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı: 2007-2010” TBMM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması öngörülüyor. 


KSGM’nin, kadına yönelik aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için Başbakanlık Genelgesi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Projesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırladığı plana göre farkındalık ve zihniyet dönüşümü yaratılması, kadının statüsünün güçlendirilmesi gerekiyor. KSGM çalışma yaşamı ve sosyal alanda alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Uzun vadeli olarak hazırlanan plan (2010 yılına kadar), TBMM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması ve Eşitlik Çerçeve Yasası çıkarılmasını öngörerek bir ilke imza atıyor. Plana göre, Avrupa Birliği (AB) direktifleri çerçevesinde çocuk bakım sorumluluğunun anne ve baba arasında paylaştırılması amacıyla ebeveyn izni konusunda yasal düzenleme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kız çocuklarının eğitim hakkından azami olarak faydalanması amacıyla özel önlemler uygulayacak. Bakanlık burslarından kız çocuklarının daha fazla yararlanması için özel düzenleme yapılacak, kız çocuklarını eğitime kazandırmak için yatılı pansiyonlu hizmetler sağlanacak.

KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
Okul öncesi ve temel öğretimde toplumsal cinsiyet duyarlılığının gözetilmesi ve bu duyarlılığın ders programlarında, yaşam becerileri kapsamında edinilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Plana göre, şu çalışmalar da gerçekleştirilecek:
- Kadının çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında karşılaştığı her türlü ayrımcılığa karşı gerekli önlemler alınacak.
- Kadınlara yönelik istihdam garantili meslek edindirme kursları, iş piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitlendirilerek artırılacak.
- Çalışma hayatında yönetici konumundaki kadınların sayısının artırılması için gerekli destek sağlanacak. Kadın öğretmenlerin ve eğitimcilerin, MEB’in her düzeyinde eğitim yöneticisi konumlarına getirilmesini sağlayacak özendirme ve düzenlemeler yapılacak.
- Kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama, yürütme ve kaynak bulma konularındaki kapasiteleri geliştirilecek.


DERS KİTAPLARI DA DEĞİŞECEK
KSGM aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modeli’ne ilişkin çalışmalar yürütecek. En başta toplumsal cinsiyete ilişkin olumsuz rol modelleri, MEB tarafından eğitim materyallerinden çıkarılacak ve yerine olumlu eşitlikçi rol modelleri konulacak. Örgün ve yaygın eğitim programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konuları da müfredata eklenecek. Evlilik başvurusunda bulunan çiftlere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet ve üreme sağlığı konularında bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacak. TRT işbirliğiyle televizyon ve radyo kanallarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda duyarlılık kazandırıcı programlar yayınlanacak.

ALO ŞİDDET HATTI
Planın öngördüğü en önemli iyileştirmelerden biri de kadının şiddete maruz kalmamasını sağlayacak önlemlere öncelik verilmesi. Hizmet sunumunda yer alan profesyonellere gerekli niteliklerin kazandırılması için eğitim programları düzenlenecek. Plana göre, kadın sığınma evleri için AB standartları dikkate alınarak altyapı standartları ve alternatif işletim modellerini içeren bir yönerge hazırlanacak. Şiddet mağduru ya da risk altındaki kadınlara ülke genelinde 24 saat ücretsiz hizmet verecek uluslararası standartlarda “Alo Şiddet Hattı” kurulacak. İyileştirme kapsamında kent planlamasında da sokak ve parklar iyi aydınlatılacak, acil telefon hatlarına erişilebilirlik sağlanacak.


ŞİDDET MAĞDURLARINA NİTELİKLİ PERSONEL

Toplumsal bir iyileştirmeyi sağlamak için aile içi şiddete uğrayan kişilerin yanı sıra şiddeti uygulayanlara da tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin sunumunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ebelerin ve hemşirelerin ev ziyaretleri ve rutin çalışmaları içerisine kadına karşı şiddet konusu dahil edilecek. Sağlık kuruluşlarında şiddet mağduru kadınlara yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği özel birimler oluşturulacak. Ayrıca üniversitelerde sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek ve mezun olanlar şiddet mağduruna ve şiddet uygulayanlara yönelik hizmet veren birimlerde istihdam edilecek.

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.