Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

ARAŞTIRMACI ÇOCUK MERKEZİ

ARAŞTIRMACI ÇOCUK MERKEZİ

Soru sormalarına, merak ettikleri sorulara yanıt bulmalarına fırsat verilirse çocukların öğrenme ve keşfetme istekleri artar. Biz yetişkinler de onlara yol göstererek, onlarla birlikte çalışarak çocukların bu yöndeki gelişimlerine katkıda bulunabiliriz. İşte bu durumu tam olarak karşılamak amacıyla açılan bir merkez var: Araştırmacı Çocuk Merkezi.


İlk olarak Dr. Mary Kellett, İngiltere’de Open Üniversite’de 2002 yılında Araştırmacı Çocuk Merkezi’ni kurdu. Bu merkezde farklı yaş gruplarından çocuklar araştırma yapmakla ilgili eğitim almaya, ardından da yetişkinlerin rehberliğinde kendi araştırmalarını yapmaya başladı. Tüm bu süreç sonunda çocukların öğrenme ve keşfetme isteklerinin arttığı, kendilerine güvenlerinin geliştiği gözlemlendi. Aynı zamanda çocuklarla birlikte çalışan yetişkinlerin de onların dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldukları görüldü.

İngiltere’deki Araştırmacı Çocuk Merkezi’nde yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması için 2006 yılında Türkiye’yle birlikte yedi ülkenin ortaklığıyla Avupa Birliği Comenius Projesi kapsamında, CARIPSIE (Children As Researchers In Primary Schools In Europe - Avrupa’daki İlköğretim Okullarında Araştırmacı Çocuklar) projesi başlatıldı. Bu eşsiz projenin amacı, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara araştırma yapma becerilerini kazandırmaktı. Ayrıca bu becerileri kazandırmanın en iyi yolunu belirleyerek bir program hazırlamak ve bu programın okul programında nasıl yer alabileceğini ortaya koymaktı. 2009 yılında tamamlanan Avupa Birliği Comenius Projesi CARIPSIE, Türkiye’de Araştırmacı Çocuk Merkezi’nin kurulmasının temelini oluşturdu.

Merkezde çocuklara, okullara, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik günlük, haftalık ya da aylık, eğitim programları, seminerler ve atölyeler düzenleniyor. Programlar ise üç grupta yürütülüyor:

ÇOCUK PROGRAMI
6-12 yaş grubu çocuklar için bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan hafta sonu programıdır. Deneyimli eğitimenler liderliğinde yürütülen program eğlenceli bilim atölyelerini içerir.

 

Bir Kaşık Mühendislik Atölye Çalışması: Mühendisler, çevrelerindeki sorunları çözerler. Doğal kaynakları kullanarak, bilim ve teknolojiden yararlanarak köprüler, barajlar, uçaklar yaparlar. Mühendislerin en önemli özellikleri, yaratıcılıklarıdır. Bu yaratıcı mühendislik atölyesinde de çocuklar, geometrik şekillerin yapılarda nasıl kullanıldığını keşfederek, köprü çeşitleri ve köprüleri etkileyen kuvvetlerle tanışıyor, ardından bir köprü tasarlayarak bunun dayanıklılığını ölçüyorlar. Tıpkı gerçek bir mühendis gibi!
 
OKUL PROGRAMI
6-12 yaş grubu çocuklar için bilimsel araştırma basamaklarının, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin eğlenceli etkinliklerle öğretildiği 10 haftalık eğitim programıdır. Araştırmacı Çocuk ve Yaratıcı Çocuk olmak üzere iki program var:

Araştırmacı Çocuk: Programın amacı ilköğretim öğrencilerine araştırma yapma becerilerinin kazandırılması. Süresi ise 10 hafta, haftada bir ders saati. Öğrenciler bir yandan araştırma yapmayı öğreniyor bir yandan da kendi araştırmalarını yürütüyorlar. Araştırma nedir? Araştırmacı kimdir? Araştırma nasıl yapılır? İyi bir araştırmacı hangi özelliklere sahiptir? Etik olmak ne demektir? Nasıl araştırma planı yapılır? İyi bir araştırma sorusu nasıl hazırlanır? Nasıl ön bilgi toplanır? Hangi araştırma yöntemleri vardır? Araştırma yöntemi nasıl seçilir? Nasıl veri toplanır? Toplanan veriler nasıl düzenleri ve analiz edilir? Nasıl rapor hazırlanır? Araştırma nasıl sunulur? Ve bunlar gibi pekçok konuda eğlenceli etkinlikler yer alıyor. 1. hafta öğrenciler araştırma sorusu hazırlama, 2. hafta plan yapma, 3. hafta ön bilgi toplama, 4-5. hafta yöntem belirleme, 6-7. hafta veri toplama ve analiz, 8-9. hafta rapor hazırlama ve 10. hafta sunum yapma üzerine çalışıyor.

Yaratıcı Çocuk: Programın amacı ilköğretim öğrencilerine eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması. Programın süresi ise 6 hafta, haftada bir ders saati. Programın içeriği: Öğrenciler, yapılandırmacı programı destekleyen ve bilim öğretiminde kullanılan 5E Modeli aracılığıyla Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinde derse daha fazla katılım gösterirken, daha çok işbirliği yapıyor, önceki bilgilerinin üzerine keşfederek kendi öğrenmelerini yapılandırıyor ve yeni bilgiler üretiyorlar. Modelin 5 öğrenme basamağı var: ilişkilendirme, keşfetme, açıklama, detaylı çalıma ve değerlendirme. Öğrenciler, 1. basamakta belirlenen konuya merak ve ilgi duyuyor, konuyla ilgili kendi bilgi, gözlem ve deneyimlerini paylaşıyor. 2. basamakta konuyla ilgili deney, gözlem, keşif yapıyor. 3.  basamaktaysa öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri düzenliyor, özet çıkarıyor ve kendi bakış açılarını  ortaya koyuyor. 4. basamaktaysa öğrendikleriyle başka konular arasında ilişki kuruyor, yeni sorular  soruyorlar.

ÖĞRETMEN PROGRAMI
Okul öncesi ve ilköğretim öğretmen adaylarına ve öğretmenlerine yönelik, hizmet içi eğitim programıdır. Eğitim uzmanlarının seminerlerini ve atölye çalışmalarını içeriyor. Program dahilinde; Topluma Hizmet Uygulamaları, Rehber Eğitimi, Çocuklarla Düşünmek, Yaratıcı Öğretmen, Araştırmacı Öğretmen gibi programları da var.

Ayrıca Araştırmacı Çocuk Merkezi her ay aylık e-bültenlerle Türkiye’nin her yerindeki çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

Nerede: Araştırmacı Çocuk Merkezi, Via Tower İş Merkezi, No: 7/35, 06530, Söğütözü-Ankara
Tel: (0312) 219 03 19
e-posta: iletisim@acm-tr.org
www.arastirmacicocukmerkezi.org

 

 

 

 

BİLGİLİ ÇOCUK & SÜPER ANNE BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2024 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.