Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KOVA BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

KOVA BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

Yazı dizimin onbirinci bölümünde sizlere Kova burcunun diğer burçlarla ilişkilerini anlatacağım.


KOVA İLE KOÇ:
Aktif ve hevesli ateş burçlarından Koç ile hava gruplarından Kova, bir ilişkide birbirlerini motive edecek güce sahiptirler. Her ikisi de özgürlüğüne düşkün, bağlantısız ve bağımsız davranabilen insanlardır. Koç insanı tez canlı, aktif ve direkken; Kova insanı temkinli hali ve hem yakın hem de mesafeli duruşuyla çok da içten bir portre çizmez. Bir ilişkiye uzun uzun düşünüp tartmadan girmek istemeyen Kovalar’a, istiyorsa “hemen ve şimdi” ilişkiye başlayabilen Koç insanı fazla atak ve gözü kara gelir. Koç’un girişimciliği ve sabırsızlığı sabit bir burç olan Kova’da direnç yaratmazsa birlikte ne bağlı ne kopuk, değişik ve kendilerine özgü bir sistem kurabilirler.

KOVA İLE BOĞA:
Her ikisi de inatçı, her ikisi de sabit nitelikli bu iki burç insanının beraberliği oldukça sıra dışı ve zordur. Boğa alışkanlıklarına bağlı bir portre çizerken, Kova insanı yapısı gereği hem tutucu hem de farklı, kendine özgü bir yapı sergiler. Boğa güvenip bağlanmak ihtiyacında, Kova insanı ise her an kaçabilecek bir nokta bırakacak şekilde, özgürlüğüne düşkün, hatta zaman zaman sağı solu belli olmayan bir tavır içerisinde, bir sıcak bir soğuk davranır. Bir Kova insanı için bireysellik en önemli ögedir. Dolayısıyla kimse için bireyselliğinden, özgünlüğünden ve özgürlüğünden ödün vermek istemez. En yakınları bile bir Kova ile daima mesafe duygusu yaşarlar. Hiçbir zaman tam anlamıyla içten olduğu izlenimini vermeyebilir. Zaman zaman soğuk veya duygusuz gözükebilir. Açıkçası Boğa insanı gibi tensel, güvenlik ihtiyacı yüksek birine,  Kova fazla hitap edemez. Ne yapılması gerektiğini söyleyip kendisi düşüncelerini bir türlü uygulamaya koyamayan tavrıyla Boğa insanını sinirlendirmesi mümkündür.

KOVA İLE İKİZLER:
İki hava grubu mensubu, entelektüel, biri değişken diğeri sabit nitelikli iki insan bir araya geldiğinde kendine özgü bir dinamiğe sahip, farklı ve sıra dışı bir ilişki ortaya çıkar. Her ikisi de bağlanmaktan kaçınır ve ilişkide kendilerine alan bırakılmasını talep ederler. İkizler zaten her verdiği sözde bir açık kapı bırakacak şekilde davranan bir yapıya sahiptir. Kova insanı ise her ilişkisinde daima bir kol boyu mesafe bırakır. Hiçbir zaman onunla çok yakın ve içten bir ilişki kuramazsınız. Birbirlerine değmeden, bulaşmadan, zorlamadan, beklentisizce ilişkilerini sürdürebildikleri kadar sürdürürler. Sonuçta, her ikisi de aynı istek ve arzulara sahiptirler. Ancak Kova’nın sabit niteliğiyle İkizler’e göre tutucu ve istikrarlı bir yanı vardır.

KOVA İLE YENGEÇ:
Ruh hali sık değişen, duygusal, kolay incinen, sevdiklerine kol-kanat geren Yengeç ile duygusal konulara mesafeli yaklaşan, özgürlüğüne düşkün, sıkıntıya gelemeyen, sıra dışı Kova insanının birlikteliği biraz zordur. Yengeç evinde oturup eski bir filmi seyretmeyi ya da kitap okumayı, aile albümlerine bakmayı tercih ederken, Kova dışarıda sosyallik yaşamak veya farklı bir şeyler yapmak isteyebilir. Daha doğrusu ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bu ilişkinin yürüyebilmesi için Yengeç’in Kova ile ilişkisini arkadaşlık düzeyinde tutması önerilir. Zira Kovalar iyi birer sevgili olmaktan çok arkadaşlık kapasiteleri yüksek insanlardır. Kolay kolay bağlanmazlar. Geleneksel ve aileye önem veren Yengeç insanına göre oldukça egzantrik ve gelenek dışıdırlar. Kova’nın herşeye karşın kendisini beraberlikte uyumlu olmaya zorlaması, bir süre sonra tatminsizliğin verdiği isyan duygusuyla müthiş bir patlamaya neden olabilir.

KOVA İLE ASLAN:
Karşıt burçlar olan Aslan ile Kova, aslında birbirlerini tamamlar ve dengelerler. Her Aslan’da Kova’ya ait bir takım özellikler, her Kova’da da Aslan’a ait bazı özellikler bulunur. Önemli olan bunların dengelenerek hayata geçirilmesidir. Genelde ateş ve hava grupları birbirleriyle uyumludurlar. Kova, Aslan insanına yeni bakış açıları verebilir. Ama öte yandan da Kova’nın hayata geçirilemeyecek entelektüel gözlemleri Aslan’ı bir süre sonra bayabilir. Aslan egoyu temsil eder. Dolayısıyla her zaman ilgi odağı olmak, dünyanın etrafında dönmesini beklemek gibi bir eğilimi vardır. Ancak bunları yaparken başkalarını etkilemek için değil, bizzat kendisi öyle istediği için yapmaktadır. Kolay kolay yolundan dönmez. Kararlı, inatçı ve gururludur. Kova ise toplumun ve çevresindekilerin onaylarından bağımsız, kendi kişisel tavrını sergiler. O da Aslan gibi kararlı, dik başlı ve inatçıdır. Özgürlüğüne düşkün oluşu zaman zaman aralarında sorun çıkartabilirse de bir araya geldiklerinde zıt yönlerini birleştirebilirlerse ortaya uyumlu bir beraberlik çıkabilir.

KOVA İLE BAŞAK:
Kova’nın bilinen bir konuya farklı yaklaşımı, entelektüelliği ve zekası Başak insanına başlangıçta ilginç ve etkileyici gelebilir. Ancak, becerikli ve uygulamacı yönü güçlü olan Başak,  bir süre sonra bunların pratik hayata geçirilemeyecek uçuk kaçık düşünceler olduğunu keşfedince iş değişir. Esnemeye, bükülmeye yatkın olmayan sabit nitelikli ve inatçı olan Kova, kendi isteklerinde diretip, sürekli ne yapılması gerektiğini söyleyen tavrıyla can sıkıcı hale gelebilir. Gerek Başak’ın çekingenliği ve tutukluğu, gerekse de Kova’nın ilişkilerdeki mesafeli yakınlığı çok da sıcak olmayan bir ilişkiyi ifade eder. Zaten Kova insanı bütünleşmekte, bağlanmakta ve birlikte olduğu kişiye uyum sağlamakta zorlanır. Günlük programının aksamasına tahammülü olmayan, hayatını planlı bir şekilde, düzen içerisinde yaşamak isteyen Başak insanına, spontan programları, ani çıkışları ve sağı solu belli olmayan tavırlarıyla etrafındakileri şok edebilecek yapıdaki Kova insanı ile sağlam ve kalıcı bir beraberlik kurmak cazip gelmez.

KOVA İLE TERAZİ:
Yaşamın entelektüel, soyut ve nesnel taraflarıyla ilgilenen iki hava insanının birlikteliği de aynı düzlemde olur. İletişimin, arkadaşlığın ön planda görülebileceği bu ilişkide en önemli eksiklik, duygular dünyasına uzak kalmalarıdır. Kuru mantık ve akıl yürütme ile ilişkiyi sürdürmeye çalışırlar. Ancak sevgi, uyum ve işbirliği kapasitesi olan Terazi’nin, Kova’nın daima bir kol boyu mesafe bırakacak şekilde kendine alan açması, tam anlamıyla bağlanamaması karşısında aklı karışır. Kova insanının kendisini gerçekten sevip sevmediğini anlamakta zorlanıp iyice kararsızlaşır. Uyumu ve huzuru sağlamak adına susup içine attığında, bir süre sonra yavaş yavaş içsel gerilimi tırmanmaya başlar ve öfkesini zaptedememeye başlar. Sonuç olarak, Terazi insanı talepkardır. İlgi, sevgi ve yakınlık bekler. Bu kadar mantıklı, bu kadar özgür bir ilişki anlayışını içine sindirip dengeyi bulmakta sıkıntı yaşar.


KOVA İLE AKREP:
Derin içgörü sahibi, yoğun duygulara sahip bir su insanı olan Akrep, hava gruplarından entelektüel, soğukkanlı ve mesafeli Kova ile ilişkisinde biraz zorlanır. Kova mesafeli ve daha çok dostça tavrıyla beraberlik olasılığına bile çok temkinli yaklaşır. Üzerinde uzun uzun düşünür. Yıllar süren çok yakın ilişkilerinde bile belirli bir mesafeyi, yabancılığı hissetmek söz konusudur. Akrep ise tutkuyla seven ve sevdiğiyle bir olmak, birlikte maddi manevi kaynaklarını birleştirerek, bir potada erimek, dönüşmek, dönüştürmek  ihtiyacındadır. Cinsel yönden oldukça güçlü, çekici olan Akrep insanına Kova bu anlamda da soğuk gelebilir. Kova’nın daha çok dostça ve ahbapça bir yaklaşımı vardır.  Akrep onunla tıpkı zeytinyağı ile su gibi birlikte ama birbirlerine karışmadan, nüfuz etmeden yaşamayı göze alabilirse, bu birliktelik yürür.

KOVA İLE YAY:
İdealist, yüksek değerlere sahip, iyimser, neşeli, hevesli, cömert, tez canlı ve felsefeye meraklı olan Yay insanı, hava gruplarından entelektüel Kova ile iyi anlaşır. İkisi de özgürlüğüne düşkündür. Birlikte macera duygusuyla veya sırf değişiklik olsun diye ani kararlarla yolculuklara çıkabilirler. Kova insanı da tıpkı Yay gibi bağımsızlık ve bağlanma arasında gider gelir; kalıcı bir ilişkiye girmekte zorlanır. İlişkilere bir hayli temkinli yaklaşan Kovalar yakınlık kurduklarında bile belli bir mesafeyi korurlar. Yaşam enerjisini ve sıcaklığı partnerinden beklerler. Yay insanı da özgürlüğünü kaybetme korkusu yüzünden bir beraberlikte taahhüt içerisine girmekten geri durur. Hem ağlarım hem giderim misali evliliğe karar verse bile, kendisini evli gibi hissettirmeyecek bir sistemin içerisinde olmak ister. Zaten her zaman ve koşulda kendisini bekar hisseder. Her ikisinde de gölge yönüyle kibirli, hatta küstah bir duruş söz konusudur. Ancak Yay insanı kendisini herkesten üstün gören, zaman zaman lütufkar ve kendini beğenmiş davranabilen biriyken Kova, herkesin eşit, herkesin özel ve kendine özgü olduğunu düşünür. Yay’ın ateşli enerjisiyle kıyaslanacak olursa, hayli soğukkanlıdır.


KOVA İLE OĞLAK:
Toprak gruplarından Oğlak ile hava gruplarından Kova temelde birbirlerini dengelemekte zorlanır, diye bilinirse de her ikisinin de ortak gezegenlerinin oluşu anlaşmayı, ortak bir paydada buluşabilmeyi sağlayabilir. Satürn hem Oğlak’ın hemde Kova burcunun yönetici gezegenlerindendir. Sabrı, disiplini ve sınırları temsil eder. Bu hem kendimize koyduğumuz sınırlardır, hem de isteklerimize ulaşmamızı engelleyici kısıtlamalardır. Mitolojide  “Zaman’ın Efendisi” olarak bilinen Satürn, aynı zamanda vicdan, adalet ve düzeni ifade eder. Gerek Oğlak gerekse de Kova insanı dik kafalı, inatçı, serin kanlıdır. Oğlaklar geleneksel ve tutucu yönlere sahip, denenmiş ve sınanmıştan yana, yeniliklere açık olmayan insanlardır. Herkesle mesafeli ama arkadaşça bir yaklaşım içerİsinde olan Kova’ya göre Oğlak insanı  zaman zaman anti sosyal, huysuz ve katı olabilir. Kovalar insancıl ülkülerin temsilcisidir. Herkesin özel, herkesin eşit ve kendine özgü olduğunu savunurlar. Ancak, bir tarafı ile tutucu diğer yönüyle ise yeniye yer açabilmek için eskileri yıkmaya hazır, başkaldıran duruşlarıyla insanın kafasını karıştırabilirler. Bireyliğini ve özgürlüğünü son derece önemseyen Kova insanı duygularını dostça, soğukkanlı ve mesafeli bir tavırla sunar. Bağlanmaktan hoşlanmaz. Oysa Oğlak insanı yavaş yavaş açılır, duygularını kontrol altında tutar ama bir kez bağlandı mı ilişkiyi sürekli kılabilmek için çok emek sarf eder. Bu durumda, her ikisi de ilişkilere mesafeli ve dikkatli yaklaşan iki insan birbirlerine ilgi ve sevgilerini azar azar ve çok kontrollü bir şekilde verebilirler. Beraberlikleri kendine özgü, sıra dışı olur. 

KOVA İLE KOVA:
İki sıra dışı, hiçbir kalıba sığmayan, hava insanının beraberliği de oldukça farklı ve ilginçtir. Her ikisi de sabit niteliklere sahip olduklarından inatçıdır. Bağımsızlıklarına düşkün, bireyci, şimdiye kadar düşünülmemiş olanları düşünebilen bu orijinal insanlar birarada olduklarında kolay kolay sıkılmazlar. Her ikisi de birbirinin alanına ve kişisel özelliklerine  saygılıdır. Ancak sağı solu belli olmadığı, yani öngörülemez oldukları için birlikte hareket etmekte zorlanırlar.  Kopuk, mesafeli bir yakınlık içersinde hem yakın hem de yabancı gibi yaşayabilirler. Tarafsız ve hoşsohbettirler ama hiç bir zaman birbirlerine çok içten olduklarını hissettiremeyebilirler. Aslında her ikisi de doğaları gereği derin duygulardan ve bağlanmaktan korkan bu iki insanın bir ilişki içerisinde olabilmesi, ancak ilişki içinde olduklarını hissetmeden var olabilmelerine bağlıdır!

KOVA İLE BALIK:
Bireysel, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün, sıra dışı Kova insanı, değişken ruh hallerine ve etkilere açık, aşırı duyarlı, hayalperest Balık insanı ile temel prensiplerde anlaşmakta zorlanır. Kova bir ilişkiye ne kadar tedbirle girerse, Balık da hemen büyülenip o kadar balıklama atlayabilir! Hava burçlarından olan Kova soyutlama yeteneğine sahiptir ve zamanın ötesinde yaşar. Pek çok ilginç fikir üretebilir ama bunları pratiğe dökmekte sıkıntı yaşar. Balık ise idealisttir, hayal dünyasına kaçmaya eğilimlidir. Günlük yaşamın gereklerini (fatura yatırmak, işe gitmek vb.) külfet olarak görüp bunları Kova’dan talep ettiğinde kıyamet kopabilir! Kalıcı ilişkiler kurmaktan kaçınan Kova insanı, bağlanma kapasitesi yüksek, bağımlılıklara yatkın Balık ile durağanlaştığını hissedebilir. Kova burcu anlık aydınlanmalara açıktır. Balık insanı da sezgiseldir ve müthiş bir içgörüyle sahiptir. Bu özellikleri ile birbirlerine hitap etseler dahi, Kova’nın özgürlüğünden ve bireyci tavrından taviz vermeyen yaklaşımı, soğukkanlığı ve mesafeli duruşu, karşılıksız ve kendini adarcasına sevebilen Balık insanını üzer. Tam herşeyin yolunda gittiğini düşünürken, Kova’nın bir anda çekip gidebilmesi halinde kendine acıma, suçlama gibi yıkıcı yönleri ortaya çıkar.

 

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.