Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

YAŞAM REHBERİNİZ: ASTROLOJİ

YAŞAM REHBERİNİZ: ASTROLOJİ

Astroloji insanın kendini tanıma yollarından biri. Konusu insan. Astrolojinin rehberliği sayesinde hayatımızda daha iyi ve kendi doğamıza uygun tercihler yapabilir, gerçekte ne istediğimizle, istediğimizi sandıklarımızı ayırmayı öğrenebilir, daha mutlu ve doyumlu yaşayabiliriz. Astrolojiyle ilgili merak edilenlere sizler için yer verdik.


DOĞUM HARİTASI NEDİR?
Doğum haritası en bilimsel ifadesiyle, dünyaya geldiğimiz andaki gökyüzü haritasıdır.  Doğduğumuz anda gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını gösterir. Tamamen kişiye özel, adeta bizim parmak izimiz gibidir. Dünyaya merhaba dediğimiz o eşsiz anı adeta dondurulmuş bir fotoğraf karesi olarak düşünebilirsiniz. Bu anlamda bir doğum haritasını doğduğumuz andaki bebeklik fotoğrafımız olarak nitelemek yanlış olmaz. Aynı anda aynı hastanede, aynı yer ve saat, dakikada bizimle birlikte bir başka bebek daha dünyaya gelmemişse eşsizdir, tektir. Aslına bakacak olursanız bir radyolog için röntgen filmi neyse bir astrolog için de doğum haritası aynı şeydir. Orada kişiye ilişkin bizi bilgilendirecek pek çok şey bulunur. Güçlü veya geliştirmek durumunda olduğunuz yönleriniz, yetenekleriniz, yaşam dersleriniz, korku ve saplantılarınızdan tutun, izlemeniz gereken yol ve hatta bilinçdışı faktörlere kadar her şey oradadır. Üstelik astroloji bunlarla nasıl baş edebileceğiniz konusunda da size yardımcı olur. Böylece yaşamınızda daha olumlu ve verimli koşulları nasıl yaratacağınızı öğrenirsiniz. Doğum haritası, ya da bildik ifadesiyle horoskop, doğum tarihi, saati ve yeri belli olan herkes ve her şey için çıkarılabilir. Dolayısıyla bu bir insan da olabilir, bir ülke, işyeri, olay veya evlilik de. Bilmeliyiz ki her gezegenin temsil ettiği bir psikolojik fonksiyon, dürtü ve ihtiyaçlar var. Bunlar haritalarımızdaki özel konumlarıyla yaşam öykülerimize bir anlam ve farkındalık katarlar.

DOĞUM HARİTASI SABİT Mİ?
Doğum haritası tıpkı yaşam gibi sabit değildir. Natal haritamız bebeklik anımızın fotoğrafıysa, ilerletilmiş haritalarımız bizim bugünkü portremizi yansıtır. Doğum haritamızdaki hassas noktalar transit ve progresyon dediğimiz gezegen hareketleri ile tetiklediklerinde yaşamın olması gerektiği gibi insanının önüne açılmasını sağlarlar. Yaşamın bir amacı vardır ve her insan bu amacın başarılmasına yardımcı olacak belirli koşullar içine belirli bir amaçla doğar. Bu amaç her zaman insanın doğasıyla uyumludur. Eskilerin dediği gibi “Tanrı kimseye kaldıramayacağından fazla yük vermez”. Bu prensibi kabul etmediğimiz zaman her şey talihsizlik, ceza ve başkalarının suçu olarak değerlendirilip bizi mutsuzluğa, umutsuzluğa sürükler. Oysa bu prensibi benimsediğimizde hayatta yaşadığımız her deneyimi bir büyüme aracı olarak düşünürüz. Böylece asıl doğamızla daha fazla temas kurmak ve potansiyellerimizi hayata katarak yaşama şansına kavuşuruz. Bu da kişinin kendi doğasını anlaması demektir. Bir insan bir transite bir kez olumlu yanıt verirse kazanılan güçler ve bilgiler, koşullar bunları talep ettiğinde otomatik olarak, çaba harcamadan harekete hazır bir şekilde sonsuza kadar o insanının kişiliğine yerleşirler. Zaten eğer bu ilke olmasaydı bütün süreç anlamsızlaşır, rasgele ve kişisellikten uzak astrolojik güçler tarafından oynanan pinpon toplarına benzerdik. Ama yaşam evrimsel bir süreçtir. Hafızamızın yarattığı ortam kanalıyla özümüz, daha fazla bilgi ve daha fazla farkındalığa doğru dakika dakika değişir. 

ASTROLOJİ NEDİR?
Astroloji 4 bin yılı aşkın bir süredir yapılan ve güncellenen gözlemlere, dolayısıyla istatistiksel verilere dayanan bir bilim dalı. Gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olay ve koşulların, durumların bağlantısını araştırdığı için, doğanın ritmini ve yeryüzüne yansımalarını izlemek durumunda. Bu da bir insanın, bir ülkenin veya dünyanın ömründeki önemli olayları gezegen döngüleriyle saptayabilmeyi, öngörmeyi sağlıyor. Bunu tıpkı bir hava raporu gibi değerlendirmek gerek. Bizleri hazırlıksız bırakmıyor ve uyarıyor. Yarın havanın yağmurlu olacağını bilip şemsiyenizi alıp sokağa çıkabileceğiniz gibi, ıslanmayı tercih edebilir veya evinizden çıkmak istemeyebilirsiniz. Seçimler her zaman için size aittir.
Astroloji, yaşamımızdaki olaylara hazırlıksız yakalanmamıza engel olur. İçgüdüsel bir şekilde ne yapacağını bilip ona göre harekete geçebilen az sayıda şanslı kişiler de vardır elbette.

Modern bir astrologun doğum haritasını yorumlarken kişinin karakterine ve kaderine uygun olarak nasıl hareket etmesi gerektiğine, onu güçlendirip motive ederek işaret etmesi ve asla danışanı güçsüz ve inisiyatifsiz bırakacak şekilde kendisine bağımlı kılmaması gerekir. Astrolojiyi hayatımızı yöneten değil, hayatımızı anlamlandırma yolunda işaretler sunan bir sembolik dil olarak değerlendirmeliyiz. Tam tersine bizi yönetmek isteyenler karşısında (kendi korkularımız, zayıflıklarımız, bilinçdışı faktörlerimiz, çocukluk koşullanmışlıklarımız vb.) neler yapabileceğimizi, bunlarla nasıl baş edebileceğimizi gösterme özelliğine sahiptir. Astrolojiyle kendimizi, kendi hayatımızı keşfe çıkarken tarafsız ve mütevazı bir şekilde yaklaşmak çok önemli. İşin içersine savunma mekanizmalarımız girdiğinde zorlaşıyor. “Bu özellikler bende yok” diye hemen yadsımak yerine “Bende nasıl görünüyor” veya “ Böyle gözükmüyorsa dış dünyada nasıl gözüküyordur” diye sorgulayabilmeliyiz. Bunu yapabilmek için hayata her zaman baktığımız şekliyle bakmaktan vazgeçmek gerekli, her şeyden önce.
Günümüzde astrolojinin ilişkiler, politik olaylar, sağlık, finansal konular, hatta cinayetle ilgilenen uzmanlık dalları var.

ASTROLOJİNİN KONUSU NEDİR?
Astroloji insanın kendini tanıma yollarından biri. Konusu insan. Astrolojinin rehberliği sayesinde hayatımızda daha iyi ve kendi doğamıza uygun tercihler yapabilir, gerçekte ne istediğimizle, istediğimizi sandıklarımızı ayırmayı öğrenebilir, daha mutlu ve doyumlu yaşayabiliriz. Çoğu kişi haritalarımızın bir kader, kaderimizin ise değişmez olduğunu sanıyor. Ne yazık ki bu, medyada astrolojinin sabit bir kaderi bize dayatan bir kehanet söylemi olduğu hakkındaki yaygın kanıdan kaynaklanıyor. Falcılıkla astroloji birbirine karıştırılıyor. Oysa, insanın istediği hayatı yaşaması yalnızca kendi elinde. Bunu sağlayabilmek için kendimizi tarafsız bir şekilde değerlendirmek, geliştirmek ve değişime açık olmak gerekli. Modern astroloji bize bu konuda yol gösteren bir bilim dalı. Sorgulayan, anlamaya ve daha olumlu, daha verimli yaşam koşullarını yaratmak üzere değişmeye hazır insanlara; doğru ve astroloji etiğine uygun bir şekilde yol gösterildiğinde hayatlarında pek çok şeyi başarmaları işten değil. Bunun için bizi olgunlaştıracak deneyimlere ve değişime açık olmak şart. İşte o zaman hayatımızdaki zor dönemleri “kötü kader” yerine “gelişim fırsatları”, yani “ruhsal büyüme” olarak değerlendirmeye başlarız. Bizim olaylara bakışımız, tepkilerimiz değiştikçe hayatımız da göreceli olarak değişmeye başlar. Hangi platformdaysak ona uygun insanları hayatımıza çekmeye başlarız.

ASTROLOJİ SEMBOLİK BİR DİL
Astroloji öğrenmek tıpkı bir yabancı dil öğrenmeye benzer. On iki burç, on gezegen ve on iki ev dediğimiz yaşam alanını içeren 34 temel sözcükten oluşur. Bunları anlamak, sembollerin neleri ifade ettiklerini bilmek en önemli adımdır. Ama esas önemli olan yorum yapabilmektir. Bu da ustalık gerektiren bir sanattır. Ne ezberlenebilir, ne de mekaniktir. Yaratıcılık, sezgi ve ilhamlar olmadan doğum haritasından bir anlam çıkartmak mümkün olmaz. Yaşamı, evreni, içimizdeki benliği ve başka insanları anlamak, yüzeyde görünenin ötesine geçebilmek, derinleşebilmek için özellikle sezgisellik şarttır. Çünkü deneyimli bir astrolog bir haritayı yorumlarken adeta o kişinin iç dünyasında adeta parmak ucunda gezinmek durumundadır.

BURÇLAR, EVLER NEDİR?
Burçlar içine doğduğunuz öz burcunuz ve yükselen burcunuz olmak üzere iki kategoride toplanır. Esas burcunuz Güneş’inizin içinde bulunduğu burçtur. Yaşam enerjisini, yaşamın özünü, çekirdeğini temsil eder; kimliktir. Yükselen burç ise dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüz, sosyal maskemizdir. Evler ise bu kimliklerin iş gördüğü, çeşitli yaşam alanlarını temsil eden arena, adeta sahnedir. Orada bulunan burçlara ve gezegenlere göre dünyaya nasıl yaklaştığımız anlaşılabilir.

Bir kişiyi tanımlayabilmek için Yükselen burç, Güneş ve Ay’ı bilmemiz gerekir. Güneş egoyu, benliği, Ay kişiliğimizin tepkisel yönlerini, duygularımız, duygusal ihtiyaçlarımız, kendimiz hakkındaki duygularımızı ifade ederken, yükselen burç kimliğin dışa nasıl yansıtıldığını gösteren bir özellik taşır.

Bir kişinin doğum haritası yaşamdaki diğer döngüler gibi çalışır. Doğar, büyür, öğrenir, gelişir ve yok oluruz. Bu bağlamda 12. evde anne karnında kodlandıktan sonra doğum saatimizde yükselen burcun arabasına binerek dünyaya merhaba deriz. Birinci ev, yükselen ile serüven başlar. 

DANIŞMANLIK HİZMETİ NE ZAMAN ALINIR?
Kendini tanımak, tarafsız bir gözle değerlendirmek, mevcut özelliklerini, yetenek ve potansiyellerini yerinde kullanıp, hatta onlara yenilerini ekleyebilmek isteyen hemen herkes astrolojik danışmanlık hizmetini alabilir. Ancak gözlemlerime göre, insanlar genellikle yaşamlarındaki önemli dönüm noktaları, kriz zamanları ve değişme ihtiyacı içersinde oldukları zaman buna ihtiyaç duyuyorlar. Bu dönemler daha önceden verdiğimiz kararların sonuçlarıyla karşılaştığımız, bu sonuçlarla yeni kararlar almak durumunda olduğumuz dönemler. Bir şeylerin ters gittiğini ve elimizden hiçbir şeyin gelmediğini hissettiğimiz zamanlarda çaresizlik ve acizlik duygusu içerisinde kalabiliyoruz. Oysa, evren bize hayatımızı gözden geçirmek ve gereken düzeltmeleri yapabilmek için mesajlar gönderiyor yalnızca. Bizim için çok önem taşıyan bir konu çeşitli nedenlerle bir türlü istediğimiz şekilde gelişmiyorsa, öfkelenmek yerine, oturup isteğimizin ne kadar gerçekçi, ne kadar bize uygun olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Aynı şekilde, üst üste benzeri sorunlar yaşadığımızda kızıp, bunu kötü kadere yüklemek yerine bundan bir anlam çıkarmak önemli.
Astroloji sayesinde kendimizle ilgili pek çok şeyi çözüp, en azından anlayabilir, içimize sinen kararlar alabiliriz. Burada en önemli husus kendi aleyhimize işleyen yönlerimizi fark edebilmek ve kendimizi nasıl değiştirebileceğimizi görmektir.

 

 

 

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2024 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.