Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

BALIK BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

BALIK BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

Yazı dizimin onikinci ve son bölümünde sizlere Balık burcunun diğer burçlarla ilişkisini anlatacağım.


BALIK İLE KOÇ:
Enerjik ve direkt Koç insanı ile su gruplarından hayal gücü ve sezgileri güçlü Balıklar biraraya geldiklerinde uyumlu olmakta bir miktar zorlanabilirler. Balık insanının duyarlı ama bir hayli değişken, kararsız ve etkilenebilir yapısı Koç insanına ağır gelebilir. İlişkide sorunlar yaşandığında çözmek yerine geri çekilip kendine eziyet etmesi, kaçış ve bağımlılık özellikleri Koç insanını yorararken, Koç’un vurdumduymaz ve ilgisiz tavırları Balıklar’ı incitebilir. Balık insanının aşırı duyarlı tabiatı sonucu duygusal salınımlar yaşaması ve karar verme güçlükleri Koçlar’ın heves ve enerjilerini söndürüp, onları edilgenleştirebilir.

BALIK İLE BOĞA:
İşte harika bir karışım! Sade, sakin ve güzelliklere, rahatına düşkün, zevk sahibi Boğa insanı için nazik, özverili, şefkatli ve romantik Balık biçilmiş kaftandır! Toprak gruplarından olan Boğa sabit, su gruplarından olan Balık ise değişken niteliklidir. Balık insanı bir hayli hassas ve kırılgandır. Herşeyi duygu dolu, coşkun bir şekilde yaşar. Duyguları uç noktalarda salınım yapabilir. Kararlı ve ne istediğini bilen Boğa ile ilişkisinde Balık’ın değişkenliğinin getirdiği kararsızlık sorunlar yaşatabilirse de  özünde uyumlu ve dengeli bir beraberliktir. Boğalar idealist ve kendi kendini kandırma, inanmak istediğine inanma özellikleri olan Balıklar’a göre daha gerçekçi bir yaklaşım içindedirler.  Öte yandan Balıkları’n sezgileri bir hayli gelişmiştir. Zihni ilhamlar ve yaratıcılığa açıktır. Tıpkı Boğa insanı gibi müzik, dans, sanat ve edebiyatla ilgili olan Balıklar’la güzel paylaşımlar içinde olabilirler.


BALIK İLE İKİZLER:
Biri hava, diğeri su gruplarından olan bu iki insanın birlikteliği biraz zorlama da olsa, Balık’ın kabulleniciliği sayesinde bir süre yürüyebilir. İkizler, Balık insanına bağlandığını hissettiği anda özgürlüğü tehdit alına alınmış gibi hissedip hemen kaçmaya çalışır. Balık ise bu kadar özverili ve şefkatli davranmasına karşın, nasıl olup da hala İkizler insanı tarafından anlaşılamadığına üzülüp kendine eziyet ederek bir köşeye çekilip çile doldurabilir. Çünkü sonuçta, Balık insanının hayatında sevgi son derece önemli bir yer tutar. İdealize edip çok yücelttiği ilişkinin görmek istediği gibi olmadığını anladığı anda ciddi düş kırıklıkları ve mutsuzluk girdaplarına düşebilir.


BALIK İLE YENGEÇ:
Birbirlerine benzeyen enerjilere sahip olan zodyağın bu iki hassas ve nazik, romantik insanının birliktelikleri oldukça doyurucu ve nitelikli olur. Balık da tıpkı kozmik annelik eden Yengeç gibi, başkalarının başı sıkıştığında koşan, özverili ve şefkatli bir yapıdadır. Her ikisinin de sezgileri bir hayli gelişmiştir. Birbirlerine empatiyle ve anlayışla yaklaşabilirler. Ancak, Balık’ın karar vermede yaşadığı zorluklar, günlük hayatın zorlukları karşısında zaman zaman bağımlılık yaratacak konulara kaçması, bir şeyin olmasını isteyip de yapmak için harekete geçmeden sadece niyet etmesi, esasen kendisini direkt olarak ifade etmekte sıkıntı yaşayan Yengeç’i zorlayabilir.


BALIK İLE ASLAN:
Sıcak, dışa dönük, canlı ve enerjik Aslan, kararsız, değişken ve etkilere açık Balık burcu ile bir arada olmakta zorlanır. Balık’ın harekete geçmekte nazlanması, Aslan’ın hızını keser. Aslan neşesi ve enerjisi ile ışıldarken, Balık melodramlara yatkındır. Girdiği ortamlardan ve kişilerden hemen etkilenir, ruh halinde dalgalanmalar oluşur. Aslan onun bu değiken ruh hallerine pek sabır gösteremez. Duygularıyla teması yoğun olan Balık insanı kimsenin farkına bile varamayacağı küçücük nüanslara dikkat edip hisseder. Aslan da bu aşırı duygusallığı ve bağlılığı ile ağır gelen Balık’ın kendisinin ateşini, hevesini söndüreceğini hisseder ve geri çekilir. 


BALIK İLE BAŞAK:
Birbirinin karşıt burcu olan Başak ve Balık, astrolojide çok önemli iki yaşam alanının yöneticisidirler. Başak, günlük rutin ve bu rutin içerisinde yapılması gerekenler gibi maddi düzlemdeki konular ile ilgiliyken (6. Evin konuları), Balık kolektif bilinçdışı ve ruhsallıkla, sezgilerle bağlantılıdır (12. Ev ) Her burcun karşıtına ait özellikleri kendinde barındırabileceğini hatırlayacak olursak, bu iki burç da yin ve yang gibi birbirini tamamlar ve anlar. Balık insanı idealisttir. Esinlerle dolu, geniş bir hayal dünyası vardır. Başak’ın hiçbir şeyi atlamayan keskin gözlem yeteneği, pratikliği ve gerçekçiliği, ayaklarını yere basabilmesi için gereken motivasyonu verir. Öte yandan, Balık da Başak insanının gereksindiği yaratıcı ve ilhamlarla dolu vizyonu sunar. Hayatta herşeyin kontrol edilemediğini, mantık kadar sezgilerin de önemli olduğunu, gerektiğinde bir büyük güce teslim olarak Tanrı’nın niyetlerine açık olmanın yararlarını ifade eder. Balık’ın kararlı davranma konusundaki güçlüğü, zorluk ve mücadele gerektiren konularda çabuk pes edip kaçışlar yaşaması ve sürekli herşeyin iyi yönlerini görüp kendini kandırma eğilimi, dikkatli, düzenli ve ayrıntıları atlamayan, herşeyin en can alıcı noktasını yakalayabilen Başak’ı süreç içinde sinirlendirebilir. Balık ise Başak insanını fazla metodik ve maddi bulabilir. Bütün bunlara karşın, birbirlerinin özelliklerini karşılıklı olarak dengeleyebildikleri taktirde uyum içerisinde birlikteliği götürebilirler.


BALIK İLE TERAZİ:
Hava ile su, öncü ile değişken nitelik bir arada olduklarında diye başlayamayacağız. Çünkü bir araya gelmeye karar vermeleri bile biraz zordur! Ruh hali aldığı etkilerle sürekli bir uçtan diğer uca salınan, kolay incinen, duyarlı, merhametli ve şefkatli Balık insanının, nazik ve kibar, sevgi dolu Terazi ile birlikte harika bir çift oluşturacağını düşünürüz ister istemez. Bir bakıma böyledir de. İkisi de rafine zevkleri olan, benzer sosyal beğenilere sahip, sanata, edebiyata, müzik ve dansa meraklıdır. Ancak, Balık’ın bulanık düşünebilmesi, kararsızlığı, karmaşa ve karışıklığının yarattığı girdabı, Terazi gibi ince, zarif ve düşünceli bir burç insanı bile kaldıramaz. Kaldı ki Terazi de karar verme güçlüğü ile tanınır. İki kararsız birlikte ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Balık’ın bir yaklaşan bir kaçan tavrını Terazi anlayamayabilir. İlişkide sorunlar baş gösterdiğinde Balık insanının bir köşeye çekilip kendine eziyet etmesi, kendini ve diğerini suçlaması, kendisini sorunlar üzerinde düşünmekten alıkoyacak başka başka bağımlılık içeren temalara kayması (tv, bilgisayar, uyku, yemek vb. gibi) Terazi’nin dengelerini bozar.


BALIK İLE AKREP:
Her ikisi de sezgileri ve duygusallığı çok gelişmiş, iki duyarlı su insanı beraberliklerinde birbirlerini dengeleyebilirler. Akrepler gerçeğin peşinde olan katı tavırlarıyla adeta doğruyla öldürürler! Oysa Balık, Akrep insanına göre yumuşaktır ve merhametlidir. Zaman zaman bu yüzden sınırsızca kendini özverili bir şekilde paspas edebilir. Kendi kendini iyi şeyler olacağına inandırarak kendini kandırır ve kandırılır. Akrep ise her şeye kuşkuyla yaklaşır. Kinci ve yıkıcı yönleri güçlüdür. Balık insanı Akrep ile karşılaştığında onun karizmasından adeta büyülenerek kendisini birden ilişkinin içerisinde buluverir. Hayalciliği, görev ve sorumlulukları partnerine yüklemeye yatkın tavrı ve kararsızlığı ile sabit ve eğilip bükülmeyen Akrep insanını çıldırtmadığı sürece, bu ilişki gayet güzel yürür.

BALIK İLE YAY:
Ateş gruplarından hevesli, enerjik, yeni ufuklar keşfetmek, hayatta anlam arayışında deneyimler yaşamak üzere dünyaya gelmiş Yay insanının, su gruplarından Balık ile hem anlaştığı yönler vardır hem de anlaşmakta zorlanır! Her ikisi de değişken niteliklidir ve her ikisinin de yönetici gezegenleri Jüpiter’dir. Bu bakımdan ikisi de idealist, iyimser ve hayırseverdir. Yay salt gezip görüp tanımak amaçlı dışsal yolculuklar yapmaz, içsel yolculuklara ve felsefeye de meraklıdır. Bu yönüyle kendini aşmaya ve bütünün bir parçası olmaya ihtiyaç duyan, sezgileri ve algıları açık, kolektif bilinçdışı ile ilgili Balık ile birleşir. Ama öte yandan Yay özgürlüğüne düşkünken, Balık bağlanmanın ötesine geçip bağımlı hale gelebilecek durumdadır. Balık insanı duygusal olarak bir uçtan bir uca salınımlar yapabilen, etkilere açık ve kararsız biridir.  Zaman zaman duyguları adeta uyuşmuşçasına hissiz bir görüntü verebilir. Yay ise hemen hevese gelir, enerjiktir ve yaşadığı herşeyi, her duyguyu ve olayı büyüterek, abartarak coşkulu bir şekilde yaşar. Bu yönüyle de Balık ile taban tabana zıttır.  Yay insanı aşırı duygusal tepkileri ve kararsızlığı, tutarsızlığı ile kendisini yoran ve kafasını karıştıran biri ile pasifize olacağından korkarak ilişkiden geri durabilir! Sonuç olarak su, ateşin harlanmasına engel olur, şevkini ve hevesini söndürür!


BALIK İLE OĞLAK:
Öncü nitelikli, dayanıklı, sabırlı, lider ruhlu ve sorumluluk duygusu bir hayli gelişmiş olan Oğlak insanı, aşırı duygusal, kırılgan, etkilere açık ve kararsız bir Balık’la daralır. Kendisini pasifize edeceği, duygusal girdaplarında boğulabileceği için pek de tercih etmez. Oğlak ne kadar gerçekçi ise, Balık insanı bir o kadar idealist ve hayalperesttir. Kendini inanmak istediklerine inandırmaya eğilimi vardır. Balıklar özverili insanlardır, ancak bunun sonucunda bir beklenti geliştirirlerse Oğlaklar’ı bunaltabilirler.. Her iki burçta da karşılıklı olarak suçlama eğilimi söz konusudur. Yapamadıkları herşeyden birbirlerini suçlayabilirler. Oğlak, Balık insanını sınırlamak, kısıtlamak isteyebilirken, sınır koyma sorunu yaşayan ve esasen “bir olmak, yani sınırları yok ederek bütünlenmek” üzere dünyaya gelmiş bulunan Balık insanı bu durumdan fena halde sıkılabilir. İlişki sorunlarını çözmek yerine geri çekilip kendi kendine eziyet edebilir. Balık insanında herhangi bir sorunla karşılaştığında onunla baş etmektense birtakım bağımlılık ve kaçış yaratabilecek konulara yönelme eğilimi vardır. Bunlar yeme içme alışkanlıkları ile ilgili olabildiği gibi, televizyon, bilgisayar veya uyku da olabilir. Oğlak’a kendisinin yerine getirmek durumunda olduğu sorumlulukları da yükleyerek onu iyice sıkıntıya sokar. Aslında her iki burcun da birbirinden öğreneceği şeyler vardır. Balık insanı sınırlarına sahip çıkmayı, sabır ve dayanıklılığı, kararlılığı geliştirebilir, Oğlak insanı da değişken ruh hallerine kabul göstermeyi ve esnek olabilmeyi  becerebilirse ilişki yürür.


BALIK İLE KOVA:
Bireysel, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün, sıra dışı Kova insanı, değişken ruh hallerine ve etkilere açık, aşırı duyarlı, hayalperest Balık insanı ile temel prensiplerde anlaşmakta zorlanır. Kova bir ilişkiye ne kadar tedbirle girerse, Balık da hemen büyülenip o kadar balıklama atlayabilir! Hava burçlarından olan Kova soyutlama yeteneğine sahiptir ve zamanın ötesinde yaşar. Pek çok ilginç fikir üretebilir ama bunları pratiğe dökmekte sıkıntı yaşar. Balık ise idealisttir, hayal dünyasına kaçmaya eğilimlidir. Günlük yaşamın gereklerini (fatura yatırmak, işe gitmek vb.) külfet olarak görüp bunları Kova’dan talep ettiğinde kıyamet kopabilir! Kalıcı ilişkiler kurmaktan kaçınan Kova insanı, bağlanma kapasitesi yüksek, bağımlılıklara yatkın Balık ile durağanlaştığını hissedebilir. Kova burcu anlık aydınlanmalara açıktır. Balık insanı da sezgiseldir ve müthiş bir içgörüyle sahiptir. Bu özellikleri ile birbirlerine hitap etseler dahi, Kova’nın özgürlüğünden ve bireyci tavrından taviz vermeyen yaklaşımı, soğukkanlığı ve mesafeli duruşu, karşılıksız ve kendini adarcasına sevebilen Balık insanını üzer. Tam herşeyin yolunda gittiğini düşünürken, Kova’nın bir anda çekip gidebilmesi halinde kendine acıma, suçlama gibi yıkıcı yönleri ortaya çıkar.


BALIK İLE BALIK:
Duyguları ile ağızına kadar dolu olan Balık insanının duygusal salınımları bir hayli fazladır. Neşeye ve üzüntüye aynı yoğunlukta tepki verir. Kendisiyle aynı özelliklere sahip bir başka Balık insanı ile beraber olduğunda ciddi anlamda duygusal çalkalanmalara açık olmakla birlikte, birbirlerini çok iyi anladıklarını da söylemek gerekir. Balık insanı idealisttir, hayalperesttir ve  sezgileri çok güçlüdür. Bu özellikleri aralarında telepatik bir bağ oluşturabilir. Karışıklık ve kaos ortamında içsel rehberleri sayesinde el yordamıyla yollarını bulabilirler. En büyük sorunu net bir kimlik geliştirmekte ve  birbirlerine veya diğerlerine sınır koymakta yaşarlar. O yüzden kendilerini gereksiz yere paspas edebilecek durumda kalabilirler. Kararsızlıkları ve işleri oluruna bırakmaya eğilimleri yüzünden hiçbir işi tamamlayıp kotaramama ihtimalleri vardır. Balık kaçışları temsil eden burçtur. Yapması gerekenleri yapmaktan veya bir sorunu halletmekten kaçındıklarında üzerlerine gidip çözmek yerine iyi olmasını umup bu konuda hiç bir adım atmayarak öylece edilgen bir şekilde bekleyip durabilirler. Kendilerini ve birbirlerini kandırmayıp, anın gerçeğini yaşamaya çalışmaları halinde son derece empatik ve derin bir spritüel beraberlik yaşamaları söz konusudur. Her ikisinin de değişken nitelikte olması esneme ve uyum sağlama yeteneklerini güçlendirir. Her burç karşıtıyla dengelenerek var olur. Balık burcunun karşıt burcu Başak’tır. Dolayısıyla, zaman zaman tıpkı bir Başak gibi metodik, planlı, programlı ve gerçekçi davranabilmelerine şaşmamak gerekir. 

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2024 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.